Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde imzalanarak onaylanan ve Resmi gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren bekçi alımı giriş sınavında bazı eklemeler ve değişiklikler yapılmasına karar verildiği bildirildi. Bu kapsamda 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde imzalanarak onaylanan ve Resmi gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren bekçi alımı giriş sınavında bazı eklemeler ve değişiklikler yapılmasına karar verildiği bildirildi. Bu kapsamda 2019 sonu veya 2020 yılında yapılacak çarşı ve mahalle bekçi alımında yapılan ekleme ve değişiklikler ise aşağıda verilmiştir. İşte bilgiler...RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN BİLGİLER NEDİR?8 Kasım 2019 Cuma günü 30942 sayılı resmi gazete'de verilen yönetmelikte yapılan ekleme ve değişiklikler ise şu şekildedir; Çarşı ve mahalle bekçisi alımı giriş sınavı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikBekçi alımı giriş sınavı yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fıkrasına eklenen bent şöyledir;  “g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”Ayrıca aynı yönetmeliğin 6. maddesi ise şu şekilde değiştirilmesi uygun bulunmuş olup, llere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”Bu iki maddenin haricinde ise 8. madde şu şekilde değiştirildiği bildirilmiş olup,  “Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme 4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme


MADDE 8 – (1) Adaylar;a) T.C. kimlik numarasını,b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,ç) Mezuniyet bilgisini,d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?8 Kasım 2019'da yayımlanan bu ekleme ve değişikliklerden sonra yeni bekçi alımı yapılacak mı sorusunu merak edenler olmuş olabilir ancak 2019 sonuna yaklaşırken alımların 2020 yılı içerisinde gelebileceği ancak 2020 yılının hangi döneminde geleceği hususunda bir tahmin bulunmamaktadır.