2020 kira vergisi denildiği zaman, 2019 yılında alınan kira geliri esas alınır. Vergi mükellefleri Mart 2020 içinde beyannamelerini vermek zorundadır.

2020 kira vergisi denildiği zaman, 2019 yılında alınan kira geliri esas alınır. Vergi mükellefleri Mart 2020 içinde beyannamelerini vermek zorundadır. Bu yazımızda 2020 Kira vergi işlemleri hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.Kira Geliri İçin Beyanname Vermesi Gereken MükelleflerKira geliri aldığı için bunu devlete beyanname ile bildirmesi gereken vergi mükellefleri şunladır:
 • Kira geliri verilecek yıla ait edinilen konut kira geliri, devlet tarafından bildirilen istisna gelirini aşan kişiler beyanname ve vergi vermek zorundadır. İstisna tutarı 2019 yılı için 5 bin 400 TL olarak belirlenmiştir. Yani 2019 yılı içinde aldığı yıllık toplam kira geliri 5 bin 400 TL’den fazla olan kişiler, kira vergisi vermek zorundadır.

 • Kira geliri elde eden kişi işyeri olarak kiraya verdiği mülkten kira alıyor ise ve alınan brüt kira tutarı 2019 yılı için yıllık 40.000 TL’yi aşıyor ise, bahse konu vatandaşlar beyanname vermek ve vergi ödemekle yükümlüdür.2020 Kira Geliri İstisnasından Yararlanamayan Mükellefler2020 Kira geliri vergi istisnası olan 5 Bin 400 TL’lik indirimden yararlanamayan vatandaş grupları şunlardır:

Akbank Hesabı Olanlar İçin Son Dakika: 10.000 TL Bankamatik Kartınıza Ödeme! Akbank Hesabı Olanlar İçin Son Dakika: 10.000 TL Bankamatik Kartınıza Ödeme! • Mükellef kira gelirinin yanı sıra zirai, mesleki ya da ticari kazancını beyan etmek mecburiyetinde ise, 2019 için bildirilen 5 bin 400 TL istisna tutarından yararlanamaz.

 • Bunun yanı sıra mükellefin elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, taşınmaz sermaye iradı ve/veya diğer kazanç ve iratlarının gayri safi miktarı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen

  üçüncü gelir diliminin ücretleri kapsamında  148 Bin TL ‘yi geçtiği takdirde,  beyan zorunluluğu  olup olmamasına bakılmadan   5 bin 400 TL istisna tutarından yararlanma hakkı düşer.  (Yazıda geçen 148 bin TL rakamı 2019 Yılı için belirlenmiştir.)

 • Meskenden kira geliri elde edenlerin 2020 Mart ayı bitimine kadar beyanname vermedikleri takdirde yıllık belirlenen 5 bin 400 TL istisnadan yararlanılamaz.2020 Kira Geliri Beyanname Verilecek YerlerYukarıda a belirtildiği gibi kira gelir elde eden vatandaşlar 1 Mart 31 Mart arasında beyanname vermek zorundadır. Beyannamelerin verilebileceği kanallar şunlardır:
 • Hazır Beyan Sistemi kullanılarak internet ortamından,

 • İlgili Mükellefin ikamet ettiği yerde bağlı olduğu vergi dairesinden,

 • 3568 sayılı Kanun gereğince elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi bulunan meslek grupları ile sözleşme imzalanmak suretiyle e-beyanname sisteminde verilebiliyor.Ayrıca mükellefin engelli olması, 60 yaşın üzerinde olması hasta olması ve bu nedenlerle vergi dairesine kadar gidemeyecek olması halinde mükellefler bağlı oldukları vergi dairesini ya da Türkiye genel içinde Vergi İletişim Merkezi’ni 189 numaralı telefondan arayarak randevu alabilirler. Söz konusu randevu saatinde görevliler mükellefin adresine gelir ve beyanname doldurmasına destek verir. 2020 Kira Vergisi Ödenme ZamanıYıllık gelir vergisi ödenme zamanı 2020 Yılının Mart ve Temmuz ayıdır. Vergiler bu iki ay içinde eşit taksitler halinde ödenebilir. Mükelleflerin tercihlerine göre tek seferde peşin olarak ödeme yapmaları da mümkündür. Buna göre vergi ödenmesi için bildirilen en son tarihler şunlardır:
 • Yıllık gelir vergisi birinci taksit için son ödeme günü 31 Mart 2020’dir.

 • Yıllık gelir vergisi ikinci taksiti için son ödeme günü 31 Temmuz 2020’dir. ( Bu yıla mahsus olmak üzere en son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020, resmi tatile denk geldiği için ikinci taksit son ödeme zamanı 4 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmıştır.)

 • Birinci ve ikinci taksitler eşit tutarlar olarak ödense de birinci taksitte vergiye ilaveten damga vergisi de peşin olarak alınır. Bu nedenle birinci taksit göreceli olarak ikinci taksitten biraz daha fazla olur.2020 Gelir Vergisi Ödeme Noktaları2020 Gelir vergisi ödemek isteyen vatandaşlar www.gib.gov.tr internet adresinden belirtilen anlaşmalı bankalar üzerinden ya da bütün vergi dairelerine gidilerek ödenebilir.