Bugün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılı memur alımı ilanı açıklandı. Yayınlanan ilanın başvurusuna dair detaylar haberimizde.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları... 2022 pertem MSB memur alımı ilanı yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı bağlamında personel alımları için flaş bir haber geldi. Personeltemin Dairesi Başkanlığı resmi web sitesinden herkesi yakından ilgilendiren bir bilgi paylaştı. Uzman yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Personel alımına başvurular online internet sitesi üzerinden başlamış bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların sayfamızda yer alan linke bakmaları yeterlidir. 
 

"Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; "Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır" ifadeleri ile yayınlanan duyuruda müracaat detayları paylaşıldı. 

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
olmak,

c) Tablo-2’de bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili
puan türlerinden taban puanı almış olmak,


e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS
veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği
bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası
geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)

f) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı
Kuvvetler Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.)

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak
 

Başvuru linki 

Halkbank banka hesabına 100.000 TL ödeme olacak Halkbank banka hesabına 100.000 TL ödeme olacak

https://personeltemin.msb.gov.tr/Anasayfa/EDevletGiris