QNB Finansbank'tan gelen resmi duyuru sonrasında 3 ay sonra zamanaşımına tabii tutulacak hesaplar hakkında uyarıda bulunuldu. Eğer zamanında hamle yapmazsanız varlıklarını Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilebilir. Varlığını kaybetmek istemeyenler harekete geçti.

QNB Finansbank, bir süredir işlem sağlanmayan hesaplardaki varlıklar adına önemli bir duyuru yapıldı. Mevzuat gereği uzun süredir işlem sağlanmamış hesaplardaki varlıkların aktarımına yönelik bir karar mevcut. Eğer 3 ay içerisinde herhangi bir şekilde hamlede bulunulmaz ise varlıklarınızın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilmesi mümkün gözüküyor.

QNB Finansbank Müşterilerini Uyardı

Banka, yapmış olduğu duyuruda hangi kanunların gerekçe gösterilerek böyle bir işlemin yapılacağı hakkında detaylı bilgi verdi:

"Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.
Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların, nezdindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin; gerçek kişi ise; kimlik belgeleri ile, tüzel kişi ise; yetki belgeleri ile, 15 Haziran 2023 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye başvurmamaları halinde; yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."

Ziraat Bankası TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme! 70.000 TL'ye Kadar Ödeme! Ziraat Bankası TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme! 70.000 TL'ye Kadar Ödeme!

Zamanaşımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden hesabınızın zamanaşımına tabi tutulup tutulmayacağını merak ediyorsanız sizler de resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. İsim ve soy isim ile bu sorgulama kısa süre içerisinde gerçekleşmektedir.