4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1.


4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 1. DÖNEM 1.  YAZILI SORULARI

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz.(        )  Oyun oynamak için en iyi yer rahatça koşup oynayabileceğimiz sokak ve caddelerdir.(        )  Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmaya gerek yoktur.(        )  Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil en güvenli yoldan gitmeliyiz.(        )  Kırmızı ışık yandığında araçlar geçebilir.(        )  Yeşil ışık yandığında araçlar geçebilir.(        )  Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.(        )  Taşıtlar tamamen durmadan inebiliriz.(        )  Bisikleti sürerken kask, dizlik ve eldiven takmalıyız.(        )  Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir.(        )  Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir.

Çocuk parkı, şoför, güvenli yollar, güvenli, yayaların, trafik polisi, güvensiz, kask, emniyet kemeri, kurallarına, taşıt, trafik, 18, kamyonB) Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri yukarıdaki uygun kelimelerle doldurunuz. 

1.   Okula giderken ve gelirken kısa yol değil …………………… tercih edilmelidir.2.  Trafikte araç kullanan kişilere ………………………… denir.3.  Trafik ……………………… uymalıyız.4.  Trafikte düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli kişi …………………………………’dir.5.  Karşıdan karşıya geçerken ………………………………… geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.6.  Kazalarda yaralanma riskini azaltmak için …………………………………… takmalıyız.7.  Yaya kaldırımı sadece …………………………………… yürümesi için ayrılmıştır.8.  Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara …………………… denir.9.  Bisiklet, kaykay, paten vb. kullanırken dirseklik, dizlik ve …………………kullanmalıyız.10. Oyun oynamak için …………………………………… gibi güvenli yerleri seçmeliyiz.

C) Aşağıdaki noktalı yerlere, kelimelerin başındaki uygun numaraları yazınız.1-Emniyet Kemeri      (….)    Okula gidiş ve dönüşlerimizde tercih ettiğimiz emniyetli yol.2-Yaya Geçidi            (….)    Sokaklarda, caddelerde yayaların yürümesi için ayrılan yer.3-Güvenli yol             (….)    İnsanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleri.4-Yaya kaldırımı        (….)    Yolculuk yaparken, taşıt içinde oturduğumuz yerden düşmemek için kullanırız.5-Trafik                      (….)    Caddelerde yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış  bölüm

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın1. Aşağıdaki oyun alanlarından hangisi güvenli oyun alanıdır?A) Sokak       B) Yola yakın boş arsaC) Okul bahçesi   D) Etrafı açık bahçe

2) Araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? A) görevliB) yolcuC) sürücüD) yaya

3) Işıklı işaret cihazının bize hangi rengi yandığında güvenle karşıya geçeriz? A) Kırmızı  B) Sarı  C) Pembe  D) Yeşil

4) Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?     A) Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmaB) Karşıya, taşıtların arasından geçmekC) Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynamaD) Araç yoksa taşıt yolunda oynamak

5) Aşağıdakilerden hangisi karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerdendir? A) Trafik işaretlerinin bulunduğu yerlerB) Yaya alt ve üst geçitleriC) Trafik görevlisinin bulunduğu kavşaklarD) Trafik işaret ve levhalarının bulunmadığı yollar

6) “Taşıt yolunun üzerinde yan yana beyaz renkte şeritlerle çizilmiş” karşıdan karşıya geçerken kullandığımız yola ne deriz?A) Üst geçitB) Alt geçitC) Yaya geçiş yoluD) Işıklı işaret cihazı

7) Esra okula gidip gelirken en güvenli yolu kullanıyor. Esra’nın kullandığı yol için hangisi söylenemez?A) Yaya kaldırımı vardır.B) Trafik işaret ve levhaları vardır.C) Çukur, tümsek gibi bozukluklar vardır.D) Alt ve üst geçit vardır.

8) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevlidir?A) Öğretmenler   

Bakanlık Bünyesinde Çalışacak Personel Aranıyor! Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacağı Açıklandı! Bakanlık Bünyesinde Çalışacak Personel Aranıyor! Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacağı Açıklandı!


B) Trafik polisleriC) Doktorlar       D) Hizmetliler

Başarılar…….