40, 42, 45, 51 yaşında emekli olmak isteyen vatandaşlar gelen açıklamaları büyük heyecanla takip ediyor. Bu anlamda 10 yıl çalışan SSK, Bağ-kur, 4c’li herkese maaş bağlanacak.

Erken emeklilik haberleri vatandaşların gündeminde. 40, 42, 45, 51 yaşında yüksek maaşla erken emekli olacaksınız! 10 yıl çalışan SSK, Bağ-kur, 4c’li herkese maaş bağlanacak. Emeklilik amacıyla gün sayan çalışanlara müjdeli haber geldi. Bilinmiş bulunduğu üzere çoğu çalışanın en büyük amacı erken emekli olup rahat bir yaşama kavuşmaktır. Bazı mesleklerde bu oldukça mümkün olmaktadır. Bu anlamda vatandaşlara erken emeklilik fırsatı verilmektedir. Bu vatandaşlar yaş şartına takılmadan 40 yaşında emekli olabiliyorlar. Peki, kimler 40, 42, 45, 51  yaşlarında emekli olabilir? 

Son dakika! 1 Aralık'ta başlayacak, 3000 TL ödemeler verilecek! Son dakika! 1 Aralık'ta başlayacak, 3000 TL ödemeler verilecek!

Emeklilikte 40 yaş detayı 

Üniversitelerdeki Öğretim Üyelerinin yaş hadleri 31.12.2020 tarihine kadar 75 olarak uygulanmıştır. Hem de, yaş haddini dolduracakları tarihten evvel başvuran öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek üzere birer senelik Aralıklarla sözleşmeli olarak çalıştırılabilmektedir. Diğer yandan Anayasa'da, "Hâkimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler" hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, askerî hâkim sınıfındaki subayların emeklilik yaş haddi ise vazife yerleri ve sıfatları ne olursa olsun başka subaylar gibidir. Hem de gümrük koruma mensupları ve Millî İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dâhil memurlarından vazifelerinde kalmaları yararlı görülenlerin yaş hadleri, alakalı bakanlarca, atamaya yetki sahibi amir doğrultusundan birer senelik müddetlerle (5) sene uzatılabilmektedir.

Kimler 40 yaşında emekli olabilir?

Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 40 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 sene primleri eğer varsa, bu vatandaşlara yaş haddinden emekli oldukları sonrasında aylık maaş verilmektedir. 

10 yıl çalışan SSK, Bağ-kur, 4c’li herkese maaş bağlanıyor

10 sene ile emeklilik hakkı sağlık koşulları kapsamında sağlanır. SGK çalışanların sağlık durumlarının bozulması, çalışma bozukluğu yaşamaları ve yüksek oranda çalışma kuvveti kayıbı yaşamaları halinde erken emekli eder. 10 sene çalışma ve 1800 prim gün ödemesiyle malulen emekli olunabilir. Malulen emeklilik amacıyla çalışanların sağlamaları gereken en esas koşul sağlık raporudur. Çalışma kuvvetinde azalma olduğuna dair rapor alınması gerekir. 

SGK 10 senede erken emeklilik sağlıyor. Bu emeklilik hakkı amacıyla 1800 gün, 10 sene çalışma yeterli ve yaş koşulu bulunmuyor. Çalışanların yüzde 60 oranında iş kuvveti kaybı yaşaması, çalışamayacak halde olmaları halinde bu hak verilir. Erken emeklilik amacıyla hastane heyetinden yüzde 60 çalışamayacak durumunda olduğunu gösterir rapor alabilmek gerekir.