Bakanlığın aldığı 8 yıllık kesintisiz eğitimin 4+4 şeklinde kesintili olması, ilk 4 yılın İlköğretim birinci kademe, diğer 4 yılın ise ikinci kademe olarak adlandırılması Norm fazlası sınıf öğretmenlerinin sayısı artarken bu 4+4+4 ile 5. sınıfların sınıf

Bakanlığın aldığı 8 yıllık kesintisiz eğitimin 4+4 şeklinde kesintili olması, ilk 4 yılın İlköğretim birinci kademe, diğer 4 yılın ise ikinci kademe olarak adlandırılması Norm fazlası sınıf öğretmenlerinin sayısı artarken bu 4+4+4 ile 5. sınıfların sınıf öğretmenlerinden alınmasıyla; sınıf öğretmenleri norm fazlası bir hayli aratacaktır. Özellikle bunun doğusu batısı da olmayacaktır.

Yeni sistemin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor. Sınıf Öğretmenleri mağdur olacaklar.

Norm fazlası sınıf öğretmenlerin durumu ne olacak?1. Norm fazlası sınıf öğretmenlerine ikinci kademe için branş seçme hakkı verilecek mi? İsteyen sınıf öğretmeni alacağı seminer, kurs ve sınav ile branş seçebilecek mi?

Sağlık Mezunları Dikkat: Bakanlık Çeşitli Kadrolar İçin 35 Bin Personel Alacak! Sağlık Mezunları Dikkat: Bakanlık Çeşitli Kadrolar İçin 35 Bin Personel Alacak!


2. Sınıf öğretmenleri norm fazlası olacağı için köy okullarına gönderilecek mi? Çünkü tasarıda taşıma eğitimine son verileceği ve tüm köy okullarının faal hale getirilmesi gibi konular da var.

3. Norm fazlasını il içinde mi ilçe içinde mi gönderecek? Yönetmelik değişmeden bunu nasıl yapacak? Tut ki değişti, zorunludan muaf olanı tekrar zorunlu olan gönderemez, aksi halde davalarla süreç tıkanır...

4. Peki ya birleştirilmiş sınıflarda sınıflar nasıl ayrılacak? 1-2-3 ve 4-5 kendi içinde uyum sağlanmaya çalışılarak götürülüyordu. bu durumda 4ler müstakil mi olacak yoksa 1-2 3-4 diye mi ayrılacak.