2023 yılında girişimcilere, KOBİ’lere, üretime destekler sürecek. Genç girişimcilere 450 bin liraya varan destek içeren BİGG programında 2 çağrıya çıkılacak

Girişimcilere, KOBİ’lere, üretime sağlanan destekler önümüzdeki yıl da devam ederken, yenileri de devreye alınacak. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre kadınların e-ticaret yapması için nakdi destek sağlanacak. Genç girişimcilerin iş fikirleri, 450 bin liraya varan hibe destek içeren BİGG programıyla desteklenecek, 2 çağrıya çıkılacak. Üretime sağlanan destekler artırılacak. İşte programdan bazı başlıklar…

- Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak ve kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlanmaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen kadın girişimcilere yönelik girişimcilik eğitimi çevrimiçi olarak verilmeye devam edilecek. E-ticaret faaliyetlerinin desteklendiği Geleneksel Girişimci Destek Programı’nın uygulanmasına devam edilecek. E-ticaret alanında işletmesini kuran kadın girişimcilere her bir performans döneminde 5 bin liralık destek sağlanacak.

- KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında verilen destekler takip edilecek. KOBİGEL programında 5G gibi odak teknoloji alanlarına yönelik özel çağrılar kurgulanacak.

- Sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lere yönelik proje teklif çağrısı ilan edilecek. 

- Süreçlerine akıllı dijital teknolojileri adapte edecek sanayi sektörü KOBİ’lerine yönelik proje teklif çağrısına çıkılacak.

- KOBİ’lerin üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları gibi teknoloji sağlayıcılarla Ar-Ge işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan hızlı ve esnek yapıda çalışacak bir Yenilik Destek Kuponu Mekanizması hayata geçirilecek.

- Çağrılı olarak yürütülen Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı başvuruya sürekli açık hale dönüştürülecek, desteklenen projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek. 

- Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) kapsamında iki çağrı açılacak ve uygun görülen projelere teknogirişim şirketi kurulmasına yönelik sermaye desteği sağlanacak.

- BİGG Yeşil Büyüme çağrısı başvuruları değerlendirilecek ve sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacağı değerlendirilen projeler desteklenecek.

- İkili ve çok taraflı işbirlikleri kapsamında özel sektör-üniversite; özel sektör-özel sektör işbirliklerini içeren, Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenebilmesi amacıyla uluslararası çağrılara çıkılacak.

- Teknolojik ürünlerin bileşenlerinde kullanılan ileri malzemelere yönelik ihtiyaç öngörüleri belirlenecek, bu ileri malzemelerin yerli Ar-Ge ve üretimleri için destek sağlanacak.

- Halk Bankası aracılığıyla esnaf ve sanatkarların finansmana erişiminin uygun koşullarda sağlanması amacıyla indirimli faiz desteğine devam edilecek.

- Yatırım teşvik sistemi kapsamında öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik bankalar tarafından kullandırılan yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

- KOSGEB desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75’e, öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50’ye çıkarılacak. Destekler yalınlaştırılacak, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine kademeli olarak geçilecek.

- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik öncelik, teknolojik gelişmişlik seviyesi, gelecek potansiyeli, teknolojik gelişime etki seviyesi, cari açığa etkisi, teknik yeterlilik ve yetkinlik, yerli üretim kriterleri çerçevesinde belirlenerek ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı açıkladı! Sabah Saat 8'den sonra IBAN numarasına Emeklilerin PARA yatacak! Cumhurbaşkanı açıkladı! Sabah Saat 8'den sonra IBAN numarasına Emeklilerin PARA yatacak!

ilan365.net özel haber