Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı başvuruları 22 Ocakta son buluyor

Kurumun yapacağı koruma ve güvenlik görevlisi alımı işlemleri 22 ocakta son buluyor. 18 Genel Şartlar a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olm

Genel 18.01.2019 - 23:41 04.05.2021 - 04:26 İlan35
Kurumun yapacağı koruma ve güvenlik görevlisi alımı işlemleri 22 ocakta son buluyor.18

Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans
mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak.
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

Özel Şartlar
A- Koruma ve Güvenlik Görevlisi:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 ve sonrası
doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

Başvuruda İstenecek Belgeler
1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen kadrolara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan
formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.)
2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin
aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Askerlik durumunu belirleyen belge,
5- Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen
hususlara uygun olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması,
fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form
kullanılmaması gerekmektedir.)
6- Fotoğraflı özgeçmiş. (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)
7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belge;
a) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını
ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim
edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları
halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

Detaylar için tıklayın

Son Haberler Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@