Haziran’ın ilk haftasında açılacak olan TBMM’nin ilk torba yasa kanun teklifi hazırlandı. Torba yasa kanun teklifi kapsamında 33 madde ele alındı ve uymayanları ciddi maddi yaptırımlar bekliyor.

Haziran’ın ilk haftasında açılacak olan TBMM’nin ilk torba yasa kanun teklifi hazırlandı. Torba yasa kanun teklifi kapsamında 33 madde ele alındı ve uymayanları ciddi maddi yaptırımlar bekliyor. Yeni torba yasa kanun teklifinde en çok ilgi çeken ise orman ve ağaçlandırmanın teşviki ile yanıltıcı yayın yapan gazete ve haber sitelerinin hemen kapatılabileceği ve ciddi maddi yaptırımlara uğratılabilecekleri yer alıyor. Ayrıca Devlet ormanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulması gibi yeni uygulamalar yer alıyor. 33 maddelik yeni torba yasa kanun teklifi ile alakalı tüm detaylar…AK Parti’nin hazırlamış olduğu 33 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifi metni Mevzuat.gov.tr web sitesinde paylaşıldı. Yanıltıcı yayın yapma yasağına uymayanlara para cezası verilecek. Sulama kooperatifleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) uhdesinden çıkarılarak bakanlığa verilecek. Özel ormanlar ve ağaçlandırmanın teşviki sağlanacak. Devlet ormanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi hoş kokulu bitki yetiştiriciliğine, odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izin verilmesi yer alıyor. Şeker piyasasını düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması. Makaran, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresinin bakanlığın denetimine alınması yer alıyor. Yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması. Geleneksel avcılık yöntemlerine, kara avcılığı kapsamında izin verilmesi.33 MADDELİK YENİ TORBA YASA TEKLİFİ NE İÇERİYOR?Av turizmi genişleyecek, tarım arazilerinin ve hobi bahçelerinin bölünmesi engellenecek, tarımsal arazilere izinsiz yapı yapılmasının önü kesilecek. Yayın yasaklarına uymayanlara ciddi yaptırımlar geliyor. Yayın yasağı verilen ve uymayan, yanıltıcı haber yapan yayın organları, web siteleri, radyolar, televizyonlar ve gazeteler ile alakalı cezaları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ceza yaptırımında mahalli mülki amir yetkili olacak.Yerli tütün teşviki artacak, yerli tütün yetiştiren, imal eden ve işleyen ayrıca bu tütünlerin satışını yapacak olanlara teşvik gelecek. Orman Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile orman sınırları dışında olup, yüzölçümü 3 hektarı aşmayan sahipli arazilerde tabii olarak yetişen, her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler ile; orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, orman alanı sayılmayacak.Av hayvanlarına yeni düzenleme geliyor, kara, hava araçları ve yüzer araçlarla, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç ve usuller ile bakanlıkça belirlenenler dışındaki eğitilmiş hayvanlarla avlanılması yasaklanacak. Ancak bu usullere, bakanlığın belirleyeceği ve izin vereceği geleneksel avlarda izin verilecek.33 MADDELİK TORBA YASA TEKLİFİ İLE ALAKALI MADDELER3847TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VEARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009, No : 2009/15154Dayandığı Kanunun Tarihi : 3/7/2005, No : 5403Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/7/2009, No : 27298Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 48 , S. :

Cumhurbaşkanı açıkladı: 10 bin TL emekliye ek ödeme "Pazartesi" başlayacak Cumhurbaşkanı açıkladı: 10 bin TL emekliye ek ödeme "Pazartesi" başlayacak
TORBA YASANIN TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ