Gezi direnişinin sembol isimleri arasında yer alan Ali İsmail Korkmaz'la ilgili beklenen AYM kararı açıklandı.

Anayasa Mahkemesi, Eskişehir'deki gezi protestoları sırasında girdiği ara sokakta polis ve eli sopalı bir grup tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’la ilgi olan yıllardır süren dava için eziyet yasağının ihlal edildiğini, polisin kendisine hukuken sağlanan otoriteyi açıkça kötüye kullandığını vurgulaması ile gündem oldu.

Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldüren polis: İşimi ve eşimi kaybettim, mağdurum! | A3 Haber

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmeler dikkat çekti;

Vurmayın, öldüm” - Güncel - ODATV

*Ali İsmail Korkmaz, olayda polis memuru H.E.’nin cop kullanarak uyguladığı maddi güç nedeniyle, Ali İsmail Kormaz’ın eylemi bunu kesinlikle gerekli kılmadığı halde, yaralanmıştır.

*Anayasa’nın 17. maddesi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yakalamayı gerektiren durumlarda ve gösteriye katılanların kendi tutumundan dolayı güç kullanımını kesinlikle yasaklamaktadır.

*Ali İsmail Korkmaz, diğer bazı polis memurlarının ve bu memurlarla birlikte ortak iradeyle hareket eden diğer kişilerin ağır nitelikteki darbına maruz kalmasının ardından saldırı sırasında aldığı sert darbelerin etkisindeyken olay yerinden uzaklaşmaya çabaladığı sırada kaçtığı yönde bekleyen bu memurun copla gerçekleştirdiği bir saldırıya daha maruz kalmıştır.

*Polis memuru memuriyet görevinin kendisine sağladığı otoriteyi açıkça kötüye kullanmıştır.

*Polis memurunun sabit görülen suçundan dolayı disiplin yönünden bir soruşturmaya tabi kılınmaması da ceza muhakemesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmiş olması nedeniyle oluşan cezasızlığın etkisini daha da ağırlaştırmaktadır.

*Ayrıca HAGB kararı verilmesiyle failin kasten işlediği kötü muamele teşkil eden suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin bir kanuni sonucu olarak memuriyet gibi belli haklardan yoksun kılınması da söz konusu olmamıştır.

Yüksek Mahkeme'nin kurduğu ve polisin yeniden yargılanmasını sğlayan hüküm ise şöyle oldu:

Erdoğan'ın Diplomasında "Sigara" Ve "Dünür" Detayı! Sadık Albayrak Dipolamayı Böyle Anlattı; Erdoğan'ın Diplomasında "Sigara" Ve "Dünür" Detayı! Sadık Albayrak Dipolamayı Böyle Anlattı;

Vurmayın öldüm' dedi Ali… Hala vuruyorlar

Ali İsmail Korkmaz’ın yakını olan başvurucuların eziyet yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddialarının kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan eziyet yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine,

Kararın bir örneğinin eziyet yasağının ihlalinin sonuşlarının ortadan kaldırılması için polis memiru H.E. hakkında yeniden yargılama  yapılmak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine,

Ali İsmail Kormaz’ın yakınları olan başvuruculara net 67 bin 500 TL manevi tazminatın müştereken ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Ali İsmail'i canlandırdılar

Ali İsmail Korkmaz