Türk öğrencilerin 2019 yılında matematik ve fen alanlarında önemli başarılar kazandıklarını ve düzeylerinin yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk önemli değerlendirmeler yaptı. Dördüncü sınıf düzeyinde ortalama puanlar! Bakan Selçuk, "Uluslararası Matematik

Türk öğrencilerin 2019 yılında matematik ve fen alanlarında önemli başarılar kazandıklarını ve düzeylerinin yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk önemli değerlendirmeler yaptı.

Dördüncü sınıf düzeyinde ortalama puanlar!


Bakan Selçuk, "Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması" olan TIMSS'nin 2019 raporuyla ilgili bilgiler verdi. Selçuk, bu iki alanda da Türk öğrencilerin başarısını artırdığını kaydetti. Bakan Selçuk, 2019 TIMSS'ye sekizinci sınıf düzeyinde 29 ülkenin, dördüncü sınıf düzeyinde ise 58 ülkenin katıldığını ifade etti. Türkiye'nin dördüncü sınıflar için matematik ortalama puanının 2015 yılında 483 olduğunu belirten Selçuk, bu puanın 2019 yılında 523'e çıktığını belirtti. Bu puan artışıyla birlikte Türkiye, 58 ülkenin bulunduğu sıralamada 23'üncü basamağa yükselmiş oldu.Fen bilgisi alanında 2015 yılında 483 ortalama puan alındığını kaydeden Bakan Selçuk, bu alanda 2019 yılındaki puanın 526 olduğunu belirtti. Bu puan artışıyla birlikte Türkiye, 58 ülke arasında 19'uncu sırayı aldı.

Sekizinci sınıf düzeyinde ortalama puanlar!


Sekizinci sınıf puanlarının da arttığını belirten Bakan Selçuk, yıllara göre değişen puanları paylaştı. 2015 yılında 458 ortalama puanın 2019 yılında 496'ya çıktığını belirten Bakan Selçuk, sıralamada da 20'inci sıraya çıkıldığını duyurdu. Fen bilgisi alanında ise 2015 yılında 493 olan puan, 2019 yılında 515'ye yükseldi. Böylece sekizinci sınıf düzeyinde fen bilgisi alanında da 15'inci sıraya çıkılmış oldu.

Bakan Selçuk, bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin ilk defa hem matematik hem de fen alanı alanında, başarı ölçütü olarak değerlendirilen 500 puanı aştığını duyurdu.