Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak personeller için kadro bilgisi ve alım şartları duyuruldu. Alımların hangi tarihte paylaşılacağı merak edildi. KPSS puan şartı aranıyor mu? İşte bakanlık personel alımında son durum...

Adalet  Bakanlığı'nın personel alımı yapacağına ilişkin haber, kısa süre içerisinde yayıldı. Bakanlıktan gelen bilgi ile beraber sizlere detayları paylaşacağız. KPSS şartının aranıp aranmadığı da soruluyor. Bakanlık bünyesinde personel alım ilanına dair merak edilenler ortaya çıktı.

15 milyon 555 bin emekliye 100 bin TL ödeme verileceği açıklandı! Nakit ihtiyacı olan emekliler alabilecekler! 15 milyon 555 bin emekliye 100 bin TL ödeme verileceği açıklandı! Nakit ihtiyacı olan emekliler alabilecekler!

18.305 Personel Alım Kadrosu

Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin kadro bilgisi verildi. Buna göre;

Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, 
İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700
Toplam 18.305 personel alımı gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Alım Şartları

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin aşağıdaki şartları da karşılaması istenmektedir. Buna göre işlem sağlanacaktır:
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Bakanlık Personel Alımı Ne Zaman Başlıyor?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımının henüz başlamadığı ve resmi duyuru gerçekleşmediği için tarihin de bilinmediği belirtildi. Yakın zamanda bakanlıktan konuyla ilgili resmi duyuru gelecektir. O vakit sizlere detaylı olarak bilgileri aktaracağız.