60 bin erkekle yapılan bir araştırmada, zengin insanların kendilerinden daha az kazananlara göre bilişsel testlerde daha az puan aldığı ortaya çıktı.

Zenginlik ve zeka arasındaki bağlantı düzeyini gözler önüne seren yeni bir araştırma yapıldı. 60 bin erkekle beraber yapılan bu yeni araştırma, zenginlik ve zeka arasında bağlantı olduğu tezini de çürütmeyi başardı.

İsveç’teki Linköping Üniversitesi, Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi, Almanya’daki Leipzig Üniversitesi ve İtalya’da bulunan Avrupa Üniversite Enstitüsü’nde bulunan bilim insanlarının yaptığı araştırmada, en zengin yüzde birlik dilimde bulunan kişilerin, kendilerinden daha da az kazanan kişilere nazaran bilişsel testlerde daha az puan aldığı ortaya çıktı.

Bilim insanlarının yaptığı bu araştırma ‘En Çok Kazananlar Arasında Bilişsel Yeteneğin Platosu’ başlığıyla yayınlanırken, 18 ila 19 yaşlarında zorunlu askerlik testine giren ve 40’lı yaşlarda olan 59 bin 387 İsveç vatandaşı erkek incelenirken bu erkeklerin de verileri analiz edildi. Bilim insanları, test sonuçlarını, maaşları ve iş prestijleriyle karşılaştırmak için de 11 yılık iş gücü piyasası verilerini kullandı. Öte yandan bilim insanları, zeka ile gelir arasında bir ilişkinin olduğunu belirtse de bu ilişkinin 60.000 Euro’ya (64.000 Dolar) kadar olduğunu ifade ederken, yetenek ve ücret arasında ilişkinin de güçlü olduğunu söylediler. Bununla beraber araştırmacılar, 60 bin Euro’nun (64.407 ABD Doları) +1 standart sapma oranı gibi basit bit seviyeyle de yetenek platolarının üzerinde olduğunu bulduklarını açıkladılar.

Balkon ve Mutfak Konforu İçin İpuçları Balkon ve Mutfak Konforu İçin İpuçları

Sosyoekonomik geçmiş, kişilik özellikleri, kültür ve en önemlisi de şans…

Zeka dışındaki pek çok faktörün de en çok kazananların nasıl başarılı olduklarını açıklayabildiklerini belirten araştırmacılar, bu faktörler arasında sosyoekonomik geçmişin, kişilik özelliklerinin, kültürün ve şansın da yer aldığını belirtti.

Bilim insanları yargıçlar, avukatlar, doktorlar ve profesörler gibi prestiji yüksek mesleklerin de birbirine benzeyen ancak o kadar da belirgin olmayan yetenek platosu tespit ettiklerini aktardı. Çok prestijin daha çok gelir anlamına gelmediğini açıklayan bilim insanları, zekanın başlangıçta para kazanmada bir yol oynayabildiğini söyledi ve büyük para kazanmada ise bu rolün sanıldığından daha az olduğunu vurguladı.

Son yıllarda artan eşitsizlik konusunda akademik ve kamusal tartışmalara tanık olduklarını belirten bilim insanları, en çok kazananların ortak savunmalarının da insan sermayesi argümanının iş piyasasında başarının en önemli meziyet olduğuna dair fikir olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra liyakatin de önemli bir boyutu olan yetenek ile beraber olağanüstü ücretler ödenen üst düzey işlerde çalışan kişilerin de bu ücretlerin yalnızca yarısını kazananlardan daha fazlasını hak ettiğine dair kanıt bulamadıkları da araştırmacılar tarafından işaret edildi.

Bunun yanı sıra, sayısal anlamda büyük veri tabanının kullanıldığı bu araştırmanın da milliyet ve cinsiyet açısından da sınırlı olduğu belirtilirken, konuyla ilgili daha çok çalışma ve araştırma yapılacağı da ifade ediliyor.