Binalarda Enerji Paneli Kurulumu Zorunlu Olacak! Enerji Maliyetleri Düşecek!

Bu yıl 1 Ocak tarihinden itibaren geçerliliği başlamış olan yeni yasa sonrası binaların yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yönelik zorunluluk süreci başlıyor. Var olan bir parsel alanı üzerindeki 5000 metrekarelik inşaat alanı düşünüldüğünde bu kısası aşan tüm yapıların enerjisinin %5'ini en az olacak şekilde rüzgar enerjisi ya da güneş panelleri ile karşılaması zorunlu olacak. Bu kanun Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik içerisine alındı. Aşamalı ve kademeli olarak gerçekleştirilecek süreç 1 Ocak tarihi itibariyle zorunlu bir şekilde resmen başlatılmış olundu. Hedefte 2053 yılı yer alıyor. 

Sıfır Emisyon Hedefleniyor!

Kahve İthalatındaki Artış Fiyatları Etkileyecek mi? Kahve Fiyatlarına Zam Gelecek mi? Kahve İthalatındaki Artış Fiyatları Etkileyecek mi? Kahve Fiyatlarına Zam Gelecek mi?

0 emisyonlu binaların tamamen ülkeyi kaplaması hedefi kapsamında binalardaki enerjiye yönelik performansa değerlendiren yönetmenlik üzerinde değişiklik uygulandı. Herhangi bir parsel alandaki toplamdaki inşaat alanı düşünüldüğünde 5.000 metrekareyi açtığı anda tüm binaların enerjisi en az B olacak şekilde tasarlanması gerekecek. Binalarda kullanılan enerjinin en azından yüzde beşinin enerji panelleri ile güneş enerjisinden elektrik elde edebilmek, rüzgar enerjisini kinetik enerjiye çevirebilmek ya da ısı pompası gibi farklı yenilenebilir enerji seçenekleri ile karşılamak gerekecek.

10 Milyar TL Kâr Sağlanacak!

Kademeli sistemde bu bir süre sonra zorunlu olarak yapılması gereken bir eylem haline gelecek. Yapılacak düzenleme ile beraber binanın ısı konfor şartı bozulmayacak. %25'ten daha az enerji tüketmeleri de sağlanmış olunacak. Bu projeye öngörülebilir ve ileriye dönük olarak hesaplamalarla desteklenebilir bir süreci de beraberinde getiriyor. 1 Ocak tarih itibariyle kurallara uygun bir şekilde süreç yürütüldüğünde binalarda kullanılan enerjinin en az %10'nun yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi sağlanmış olunacak. Sonuç itibariyle enerji ithalatında faturalarda yıllık 10 milyar TL düşüş sağlanmış olunacak. 2025 tarihinde ise bu düşüş oranının 15 milyara ulaşması hedeflenmektedir.