2021'de Türkiye'ye göç edenlerin sayısı, bir önceki yıla göre %116,9 artarak 739.364'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı. Bu verilere göre, Türkiye'ye geçen yıl göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Bu nüfusun %51,9'u erkeklerden, %48,1'i ise kadınlardan oluştu. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus 615 bin 95 olurken, Türk vatandaşı olanların sayısı ise 124 bin 269 olarak belirlendi.

Türkiye'ye göç edenlerin yaş grupları incelenip bakıldığında, araştırmada en fazla göçün %12,3 ile 20-24 yaş grupları arasında olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %12,1 ile 25-29 ve %10,7 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi. Göç edenler arasında en az oranda olan yaş grubu ise %1,2 ile 65 yaş ve üstü oldu.

Türkiye'den yurtdışına göç eden nüfusun sayısı ise 2021'de bir önceki yıla göre %31,6'lık bir azalış göstererek 287 bin 651 olarak kaydedildi. Bu nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurtdışına gidenlerin 103 bin 613'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken, 184 bin 38'i yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Türkiye'den yurtdışına en fazla göçün %14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu sırasıyla %12,3 ile 30-34 ve %11,6 ile 20-24 yaş grubu takip etti. En az orandaki nüfus ise %0,2 ile 65 yaş ve üstü oldu.

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'ye göç edenlerin en fazla geldiği ülke Suriye oldu. Suriye'den 275 bin 618 kişi Türkiye'ye göç ederken, bunu Irak (128 bin 413 kişi) ve Afganistan (83 bin 363 kişi) izledi. Türkiye'den yurtdışına en fazla göçün yapıldığı ülkeler ise Almanya, Irak ve ABD olarak belirlendi. Ayrıca, Türkiye'ye göç edenlerin en çok yerleştikleri iller sıralamasında İstanbul birinci sırada yer alırken, bunu İzmir ve Bursa izledi. Türkiye'den yurtdışına en fazla göç edenlerin ise en çok Almanya, ABD ve Hollanda gibi ülkeleri tercih ettiği görüldü.

TÜİK verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'ye göç eden nüfusun %72,2'si ilçe/köy; %27,8'i ise il/ilçe merkezinde yerleşti. Türkiye'den yurtdışına göç eden nüfusun ise %95,7'si il/ilçe merkezinde yaşamayı tercih etti.

TÜİK verilerine göre 2021'de Türkiye'ye en fazla göç İstanbul'a oldu

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, 2021 yılında Türkiye'ye göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla göç alan il %47,8 ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla %8,2 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %2,7 ile Bursa ve %2,4 ile Mersin izledi.

Türkiye'den göç edenlerin illere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla göç veren il’in yine %35,2 ile İstanbul oldu. İstanbul'u %11,9 ile Ankara, %6,2 ile Antalya, %3,7 ile İzmir ve %2,7 ile Bursa takip etti.

Verilere göre, diğer iller arasında en fazla göç alanlar arasında Muğla, Aydın, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi iller de yer aldı. Bu illerden Muğla, yüzde 0,5 ile en az göç veren il olurken, en az göç alan il ise yüzde 0,1 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre 2021'de Türkiye en fazla göçü Irak'tan aldı

TÜİK'in verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %12,1 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkeyi sırasıyla %10,9 ile İran, %6,5 ile Özbekistan, %6 ile Suriye ve %5,5 ile Afganistan takip etti.

Saz çalan kimselere verilen ad hangisidir? Saz çalan kimselere verilen ad hangisidir?

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ise ilk sırayı %21,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla %6,7 ile Afganistan, %5,6 ile İran, %5,2 ile Suriye ve %4,9 ile Türkmenistan izledi.

Veriler, Türkiye'de farklı ülkelerden göç hareketlerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Irak, İran, Özbekistan, Suriye ve Afganistan gibi ülkeler önemli oranda göç veren ve alıcı ülkeler arasında yer almaktadır.