Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen "Orman alanları ve cennet koylar dahil Hazine'ye ait kamu arazileri imar planı gerekmeksizin kiralanabilecek" durumu endişe yarattı.

Lüks çadır tesislerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarıldığı kaydedilen yönetmelikte,  12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya da dışında, lüks çadır tesislerinin kurulabileceğinin açıklanması hem çevrecileri ayaklandırdı hem de "kiralama" detayı ile endişe yarattı.

Fethiye Otelleri & Fethiye Otel Fiyatları | Otelz.com

Fransa’da Çöp Toplayıcılarına Sendika El Uzattı: Grev Bugün Askıya Alınıyor Fransa’da Çöp Toplayıcılarına Sendika El Uzattı: Grev Bugün Askıya Alınıyor

Lüks çadır yönetmeliğinde yayımlanan, başvuruları bakan yardımcısının başkanlık ettiği komisyon değerlendirecek onayı bakan verecek olması ve "Aksi belirtilmediği sürece tesisler temelsiz yapılacak" ifadesi tepki çekti.

Yayımlanan dikkat çekici "Lüks" çadır tesislerinin genel nitelikleri şöyle sıralandı:

Tatil Cenneti Türkiye'nin En Güzel 10 Koyu | Tatil Dükkanı Blog

  • Bu Yönetmelik kapsamında aksi belirtilmediği sürece, tesis kapsamında yapılacak her türlü kapalı ünite temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır.
  • Çevre düzenlemelerinde beton, çimento, tuğla, seramik, plastik ve asfalt kullanılamaz. Açık alanda kullanılan ekipmanlar ahşap ve/veya metal malzeme olmalıdır.
  • Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi esastır. Alanın doğal dokusuna aykırılık teşkil edecek şekilde peyzaj düzenlemesi yapılamaz.
  • Mutfak, çamaşırhane, atık biriktirme ekipmanları, atık geçici depolama alanı, ahır alanları, kompost alanları ve benzeri hizmet üniteleri, teknik zorunluluklar gereği ahşap malzeme kullanılmamak koşulu ile prefabrik, sökülüp takılabilir çelik profil, konteyner olabilir. Bu ünitelerin her biri elli metrekareyi geçemez.
  • Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az %50'sine denk gelen sayıda personel istihdamı zorunludur.
  • İşletmelerin uygulayacakları fiyat tarifeleri Bakanlık tarafından onaylanır.

Yönetmelikte dikkat çeken ve endişe uyandıran 16. madde ifadeleri ise şöyle oldu;

Kelebekler Vadisi'ne hassas koruma - Muğla Haberleri

Orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, imar planı gerekmeksizin, alan koordinatları belirtilmek suretiyle, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık tarafından yirmi yılı geçmemek üzere kiralama yapılabilir. Bu kiralamalar için ön izin süresi altı ay olarak uygulanır. Yatırımcı ön izin süresi içinde anılan Yönetmelikte belirtilen ön izin yükümlülükleri ile birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planı hazırlatarak Bakanlığa sunmak zorundadır. Planın Bakanlıkça uygun bulunmasını takiben aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca yatırımcı adına kiralama yapılır.