1 Belediye itfaiye eri alımı yapacak! Toplamda 5 kişilik itfaiye eri alımı yapılacak olup alım yapacak kurum Çanakkale Belediyesidir. Kurumun bünyesine dahil olmak ve itfaiye eri olarak görev almak istiyorsanız genel ve özel şartları taşıyor olmanız gere

İstanbul'un Renault Yetkili Servisi İstanbul'un Renault Yetkili Servisi
1 Belediye itfaiye eri alımı yapacak! Toplamda 5 kişilik itfaiye eri alımı yapılacak olup alım yapacak kurum Çanakkale Belediyesidir. Kurumun bünyesine dahil olmak ve itfaiye eri olarak görev almak istiyorsanız genel ve özel şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak ve En az (C) sınıfı
Sürücü Belgesi sahibi olmak.

Başvuru Genel Şartları

. Türk vatandaşı olmak.
. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis  cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İtfaiye eri alımı ilanından faydalanmak isteyen adaylar 11 Şubat 2019 ile 15 Şubat 2019 tarihleri içerisinde başvuru işlemlerini ilanda belirtilen şekilde yapmaları gerekmektedir.

İlan ayrıntıları için tıklayın