Cennet Koyunda tartışmalar sürerken Cengiz İnşaat tarafından güne damga vuran bir açıklama yapıldı.

Bodrum’un en değerli alanları arasında yer alan Cennet Koyundaki arazi Özelleştirme İdaresi tarafından 2012 yılında Cengiz İnşaat'a satılması ile de dikkat çekmişti.

Değerli araziye sahip olan Cengiz İnşaat, Danıştay kararına rağmen villa ve otel inşaatına başlayınca da yine ortalık karıştı ve ünlü zincir Bulgari ile bu projede ortak olan Cengiz İnşaat basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Daha önce satış ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açan vatandaşlar galip gelip Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016 yılında aldığı kararla  davacıları haklı bularak satış işleminin iptaline karar vermişti.

Buna karşılık ise Özelleştirme Yüksek Kurulu 28 Nisan 2017 tarihinde “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun satış iptali kararı ile ilgili olarak bir işlem yapılmamasına ve taşınmazların geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesine” karar vererek meşhur satış yine gündeme gelmişti.

Sonra tekrar mücadele başladı ve yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu kararı Danıştay 13. İdaresi'nin 7 Kasım 2019 tarihli kararı ile iptal edildi ve bu iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 11 Haziran 2020 tarihli kararı ile kesinleşti.

Ancak bu kararlar uygulanmazken arazinin hâlâ Cengiz İnşaat’ın mülkiyetinde durması anlaşılamamıştı ki şirketin inşaat kararı öğrenildi.

Cennet Koyu’nda geliştirilen projeye ve satış iptalinin uygulanmamasına gelen tepkiler ve olayın yayılması osnrası  Cengiz İnşaat bugün bir açıklama yaptı.

Cengiz İnşaat tarafından "yeni skandal" olarak yorumlanan açıklamanın tam metni ise şöyle:

Tepkiler dinmiyor... Mehmet Cengiz'e açık mektup: Cennet Koy'a dokunma

1. Şirketimizin Cennet Koyunda sahip olduğu arazi Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazdır. Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi'ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar kesinleşmiştir. Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiş ve arazi, bu dava sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir.

"YENİ İMAR PLANI HAZIRLANDI , 152 milyon ABD Doları ÖDENDİ"

2. Parselin bulunduğu alan, 1990'lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 2012 yılında buna göre yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı halen yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında Alıcı'nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

"DANIŞTAY KARARI ETKİLEMİYOR"

Emekliye DEV PROMOSYON müjdesi son dakika geldi! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına REKOR ödeme Emekliye DEV PROMOSYON müjdesi son dakika geldi! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına REKOR ödeme

3. İhale işleminin iptali için Danıştay'da idari davalar açılmış ise de o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde Şirketimize intikal etmiştir.

"SÜREN DAVA YOK, HUKUKEN BİZİ ETKİLEMEZ"

4. Kamuoyunda son dönemde yer alan paylaşımların aksine şu anda bu konu hakkında Danıştay'da devam eden herhangi bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın Alıcı'ya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.

"ARKEOLOJİK BULUNTU YOK"

5. Arazinin tapusunun Şirketimize devrinden sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki olası yapılaşma alanında 157 ayrı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araziyle ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

"SİT ALANI KORUNACAK"

6. Ayrıca parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Nitekim yukarıda bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012'de yapılmış olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce aynı şekilde korunacaktır.

FOTOĞRAF İTİRAZI
8. Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir.