TKP'nin zeytinlik alanların maden sahalarına açılmasına izin veren yönetmeliğin iptali için açtığı dava Danıştay tarafından reddedilmesi ile gözler yine zeytinliklere çevirildi.

Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği kararda "siyasi bir görüş sağlamak amacıyla kurulmuş partilerin davaya konu 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulüne olanak bulunmadığı" öne sürülerek “ehliyet yokluğundan” reddine karar verildi.

AKP'ye göre maden, zeytin ağacından değerli! – Yeni Yaşam Gazetesi | Yeni Yaşam

Yani özetle TKP’nin "dava konusu işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi bir ilişkisinin, hukuken korunması gereken bir menfaat bağının bulunmadığı" ifade edilen kararda "siyasi partilerin faaliyetlerinin kuruluş tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda çalışmalar ve propaganda yaparak ülke genelinde bir irade oluşmasını sağlamak" olduğu söylenmiş oldu.

Webtures'dan Yenilikçi Hamle: Dijital Strateji ve Yapay Zeka Danışmanlığı Alanında Büyük İşbirlikleri Webtures'dan Yenilikçi Hamle: Dijital Strateji ve Yapay Zeka Danışmanlığı Alanında Büyük İşbirlikleri

Ancak Türkiye Komünist Partisi’nin Parti Programının 17.a maddesi “Çevre ve kültür değerleri, ticari birer meta olmaktan kurtarılarak devlet tarafından korunur ve tüm toplumun kullanımına açılır” hükmünü içeriyordu ki böylelikle TKP’nin tüzüğünün kendisine yüklediği görev doğrultusunda açtığı davanın Danıştay tarafından yine parti tüzüğü işaret edilerek reddedilmesi dikkat çekti.

Yırca'ya termik santral iptal edildi. 'Ya kesilen zeytin ağaçları?' - Yeni Soluk

TKP avukatları ise konu ve karar ile ilgili olarak Çevre Kanunu’nun 3/a maddesinde bulunan "Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler" hükmüne rağmen siyasi partileri “herkes” kavramına dahil etmeyen mahkemenin ret kararının açıkça hatalı olduğunu belirtti.

Danıştay Zeytinlik Talanına Dur Dedi - MersinMercek