Deprem, zelzele veya yer sarsıntısı, yer kabuğundaki hareketlerin enerji biriktirmesi ile zaman içinde ortaya çıkan yer kabuğunun hareketlenmesi ve ortaya çıkan enerjiyi boşaltma biçimidir. Yer kabuğu magma üzerinde Dünya'nın dönüş hareketleri neticesin

Deprem, zelzele veya yer sarsıntısı, yer kabuğundaki hareketlerin enerji biriktirmesi ile zaman içinde ortaya çıkan yer kabuğunun hareketlenmesi ve ortaya çıkan enerjiyi boşaltma biçimidir.

Yer kabuğu magma üzerinde Dünya'nın dönüş hareketleri neticesinde ivmelenmesi yani ana kara kütlelerinin birbirlerini sıkıştırması sonucunda ortaya çıkan ve çok yavaşta olsa hareketlenmesi sonucunda oluşan itme enerjisinin kırıklar yada kıvrılarak yüzeye etki etmesi sonucunda ortaya çıkan büyük yer kabuğu sarsıntı hareketleridir.

Ölçümü

Depremler sismograf denen aletler ile ölçülmektedir. Bu bilim dalı da sismolojidir. Depremlerin şiddetini belirlemede ise Moment magnitüd ölçeği ( Ortaya çıkan enerjiyi ölçmeye dayanan sistem) 7 şiddetinden sonraki depremler büyük ölçekli depremler olarak adlnadırılır ve yıkıcı özellikleri bulunmaktadır. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği ve yer yüzüne yakınlığı yıkım kuvvetine etki eder.

Yıkıcılığı

Deprem, oluşması belli zaman içinde oluşan ve biriken enerjinin, kısa süre içinde yeryüzünde etki etmesi ve yer sarsıntısına dönüşmesi ile oluşan devinim, şehirler üzerine bıraktığı etkidir. Şehirler insan yapısı olması dolayısı ile yer hareketine karşı yeteri mukavemeti gösteremez ve binaların ve yapıların yıkılmasına neden olur. Bu yıkımların çok olması neticesi ile de şehirlerin alt yapısı ve üst yapısında büyük hasarlara yol açar ki bu hasarlar karşımıza su baskınları, yangınlar, yol çökmeleri gibi hayatın akışını durduracak etkilerle ortaya çıkarır.

Önlenmesi

Depremlerin önlenmesi söz konusu değildir. Fakat enerjilerinin boşaltılması sağlansa da olma riskleri devam eder. Deprem ile baş edebilmenin en pratik yolu binaların ve şehir planlarının ileri düzeyde teknik ve bilim ile yapılmasıdır. Bu sayede depremlerin yıkıcı özelliğinin önüne geçilmiş olur.