Asgari ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi ile Asgari Geçim İndirimini kaldıran yasa teklifi TBMM'ye sunuldu ve bunda AKP milletvekilinin önerdiği “verginin sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretleri için kaldırılması” teklifi de vardı.

AKP milletvekillerinin sunduğu yasaya DİSK Başkanı Çerkezoğlu sert bir tepki göstererek "Bu teklif yasalaşırsa asgari ücretli çalıştırma yoğunlaşacak, giderek herkes asgari ücretli olacak" dedi.

skandal

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise konu ile ilgili genel bir açıklama yaparak, meclise sunulan yasanın içeriğini, risklerini ve sonuçlarını sosyal medya hesabından aşağıdaki şekilde detaylı maddelerle açıkladı:

  • ·         Asgari ücretten vergi istisnasının nasıl yapılacağına dair belirsizlik ve kaos sürüyor. Çalışma Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin 16 Aralık 2021’de yaptığı açıklamada, “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” demişti.
  • ·         Ancak bir grup AKP milletvekili tarafından dün TBMM Başkanlığına sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Çalışma Bakanı’nın taahhüdünü ve kamuoyunda oluşan beklentiyi boşa çıkaracak ve ciddi sorunlar içeren bir tekliftir.
  • ·         Bu teklif ile vergi istisnasının sadece asgari ücret alanlara uygulanması öngörülüyor. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlardan vergi kesilmeye devam edilecek. Asgari ücret üstünde ücret alanlar için Asgari Gelir İndirimi uygulaması devam edecek.
  • ·         Bu teklif yasalaşırsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıkladığının aksinde tüm ücretlerin asgari ücret kadar kısmına vergi istisnası uygulanmayacak. Asgari ücretli çalıştırma yoğunlaşacak, giderek herkes asgari ücretli olacak.
  • ·         Bu teklif yasalaşırsa işverenler SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için işçileri asgari ücretten çalıştırmaya yönelecektir. Dahası bu durum kayıt dışı çalışmayı artırabilir.
  • ·         Bu teklifin bir diğer tehlikeli yönü asgari ücrete yakın ücret alanların veya ilgili ayda asgari ücret dışında fazla mesai ve sosyal ödenek alanların da ciddi bir kayba uğrayacak olmasıdır. Bu durum fazla mesai ve sosyal ödeneklerin önemli bir bölümünün kesintiye gitmesi demektir
  • ·         Bu teklif kabul edilemez, derhal geri çekilmelidir. Yapılması gereken asgari ücretten ve tüm ücret ve maaşların asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamasıdır. Kamuoyuna yapılan açıklama, verilen söz budur.
  • ·         DİSK olarak, tüm emekçilerin ve emeğin hakkını savunmaya ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.