Türk Tabipleri Birliği yaptığı çağrıda "iş bırakmaya davet ediyoruz" dedi.

Seçimlerde Parmak Boyası Geri Gelecek mi? CHP Kanun Teklifi Verdi mi? Sosyal Medya "Parmak Boyası" İle Sallandı! Seçimlerde Parmak Boyası Geri Gelecek mi? CHP Kanun Teklifi Verdi mi? Sosyal Medya "Parmak Boyası" İle Sallandı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İşçileri Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip Sen ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) TBMM Genel Kurulu'na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasbeden yasal düzenlemeye karşı birleşti.

Resim

Türk Tabipleri Birliği başkanlığında yapılan çağrıda “Tüm hekimleri, sağlık emek-meslek örgütlerinin tüm bileşenlerini 15 haziran'da 1 günlük iş bırakmaya davet ediyoruz” dendi.
Resim