Son Malpraktis davası ardından "Bu davalardaki artış devam ederse cerrahi, kalp, kadın doğum, beyin gibi branşlarda hekim bulunamayacak” diyen hekimler ayaklandı...

Malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davaları en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ederken son yaşanılanların ardından hekimlerin, özellikle malpraktis davaları nedeniyle cerrahi, kadın doğum, beyin, kalp gibi branşların çok fazla tercih edilmediği ve kadroların boş kaldığını da vurgulaması korku yarattı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten "Bakanlık, söz konusu yönetmelik ile doktorların da hakim ve savcılar gibi korunacağını söyledi ama yönetmeliğin içeriğine baktığımız zaman öyle bir durum yok" derken konuya şöyle devam etti;

Malpraktis Davaları | Doktor Hatasına Dayalı Tazminat Davaları

"Bu nedenle, bu gibi durumlarda çok gereksiz şikayetler oluyor, hekimler hakkında gereksiz maddi ve manevi tazminatları açılıyor. Bu da aslında bir şiddet yöntemi, görülmeyen şiddet yöntemi. Meslektaşlarımız aslında bundan da çok bıkmış durumda”

"Bu kabul edilebilir bir durum değil. Sonuçta bizler kamu görevi yapıyorsak eğer bu cezaları Sağlık Bakanlığı’nın üstlenmesi gerek. Son olarak malpraktis yönetmeliği çıkarıldı ama o da bizi bu şekilde korumaktan uzak. Malpraktis yasası gözden geçirilmeli. Şu an cerrahi branşların seçilmemesinin en büyük nedenlerinden biri de bu malpraktis davaları, bu tür davalar bu branşlardan tamamen kopmalara neden olacaktır. O nedenle TUS’da tercih edilme oranları daha da düşecektir, bu nedenle bakanlık bu durumu ciddiye alıp ona göre bir düzenleme yapmalıdır.”

Malpraktis Nedir? Ne Demektir?

Doktor Hatası (Malpraktis) Nedir? Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Onur Şener Kimdir? İstek Şarkı Neydi? Aslında Neden Öldürüldü? Gerçekten Şarkıyı Bilmediği İçin mi? Katiller Bakanlıktan Onur Şener Kimdir? İstek Şarkı Neydi? Aslında Neden Öldürüldü? Gerçekten Şarkıyı Bilmediği İçin mi? Katiller Bakanlıktan

Buarada son yaşananlar ile gündem olan "malpraktis" terimi ise, Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bu tür olumsuzluklar sebebiyle de hastanın zarar görmesi halini hukuk sistemi güvence altına almıştır.