Azerbaycan'da bir bilimsel araştırma merkezi ve laboratuvar kaydı oluşturulacak

Azerbaycan'da bir bilimsel araştırma merkezi ve laboratuvar kaydı oluşturulacak

Bakanlar Kurulu, "Ülkede mevcut en gelişmiş teknolojik donanıma sahip araştırma merkezleri ve laboratuvarların (araştırma altyapısı) kayıt altına alınması ve sürdürülmesi prosedürü" nü onayladı.

Kayıt yaptırmak ve kayıt altına almanın amacı, araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim kurumlarının ve kuruluşların araştırma altyapısı hizmetlerinin zamanında, esnek ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve ülkedeki mevcut araştırma altyapısının merkezi bir veritabanını oluşturmaktır.

Araştırma merkezlerinin ve laboratuvarların araştırma altyapısı kategorisine atıfta bulunarak kasanın hazırlanması ve bakımı Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yapılmaktadır.

Gelişmiş teknolojik donanıma sahip diğer araştırma altyapıları talep üzerine Kayıt Defterine dahil edilebilir.

15 işgünü içinde ANAS, inceleme ve değerlendirme yapar ve bu çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak, bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarının araştırma altyapısı kategorisine dahil edilip edilmediğine karar verir. Araştırma Altyapısı kategorisindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarları Sicile dahil edilmiştir.

ANAS, elektronik portalda halka açık kullanım için Kayıt'ta bulunan araştırma altyapısı hakkında bilgi yayınlar.

https://az.trend.az

YORUM EKLE