Ocak-Mart sonuçları Devlet Güvenlik Konseyi toplantısında görüşülmüştür

Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı Başkanı Ordu Ordusu Gurbanguly Berdimuhamedov, Devlet Güvenlik Konseyi’nin düzenli bir toplantısını

Ocak-Mart sonuçları Devlet Güvenlik Konseyi toplantısında görüşülmüştür
Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı Başkanı Ordu Ordusu Gurbanguly Berdimuhamedov, Devlet Güvenlik Konseyi’nin düzenli bir toplantısını yaptı.

İlk önce hesap verebilir departmandaki meselelerin durumu hakkında, savunma askeri doktrininde belirlenmiş görevler bağlamında ülkedeki kanun ve düzeni gözetmek için pratik adımlar atılmış olan Ulusal Güvenlik Bakanı Sekreteri J. Berdiev tarafından bildirildi. Askeri personelin sosyal güvenlik konularını ele almak için devam eden çalışmalar hakkında da bilgi vardı.

Raporu dinledikten sonra, Cumhurbaşkanı toplumda istikrarın ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasının özel önemini vurguladı. Bu yapıda, tüm askeri ve kolluk kuvvetlerinde olduğu gibi, uygun sosyal, yaşam ve ofis koşullarının yaratılmasının sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini, devlet başkanının özel talimatlar verdiğini belirtti.

Silahlı Kuvvetler Şefi Baş Komutanı, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri’ne, Daire Başkanı’nın, Türkmenistan’ın kalkınma programlarının başarılı bir şekilde uygulanması için şart olan ülkenin çıkarlarının korunmasına ilişkin bir dizi talimat verdi.

Daha sonra İçişleri Bakanı I.Mulikov, alt birlik birimlerinin ilk çeyrekte yaptığı çalışmaları, ayrıca kazaları önleme ve yangın güvenliği kurallarına uyma talimatlarının yerine getirildiğini bildirdi.

Raporu özetleyen Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı'nın operasyonel faaliyetlerinde yeni yöntemlerin önemini vurguladı. Ana çalışma vektörleri arasında, nüfus içinde sağlıklı bir yaşam tarzı prensiplerinin teşvik edilmesinin yanı sıra, yollardaki kazaları azaltmaya ve yangın güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ana hatlarıyla belirtilmiştir. Ekonomik suçla mücadele için Devlet programının zamanında uygulanması konusunda sıkı kontrol gerekliliğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme Yüksek Komutanı, Bakana bazı özel talimatlar verdi.

Başkent ve bölgelerde uygun trafik kontrolü konularına odaklanan Cumhurbaşkanı, karayollarında yol güvenliğini yönetmenin zamanın temel şartlarından biri olduğunu vurguladı. Devlet başkanının belirttiği gibi, ülke genelinde yolcu taşımacılığı için özel araçlar tahsis edilmiş, ancak bu tür bir hizmetin yasadışı bir şekilde verilmesinin bazı sürücüler tarafından ehliyetsiz olduğu ortaya konmuştur.

Bu tür faaliyetlerde bulunma hakkına sahip olmadıklarında, trafik kazalarına ve acil durumlara yol açan yolun kurallarını fena halde ihlal ediyorlar, Türkmenistan başkanı, İçişleri Bakanlığı tarafından bu alanda yürütülen çalışma seviyesinden memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Ülkenin Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı Gurbanguly Berdimuhamedov, İçişleri Bakanı I.Mulikov'a resmi görevlerin yanlış yapılmasından, çalışmalarındaki eksikliklerin, kısa sürede en son eksikliklerin düzeltilmesi uyarısıyla ciddi bir azarlama suçlaması yaptı.

Aşağıdaki Savunma Bakanı B. Gundogdyev, ülkenin savunmasını güçlendirmek, tam teşekküllü yaşamlarına sahip Vatandaşların savunucularına hizmet etmek için uygun koşullar yaratmak amacıyla ülkenin savunmasını güçlendirmek için talimatlar bağlamında bu yılın üç aylığına ilişkin faaliyetlerin sonuçlarını bildirdi.

Ayrıca Silahlı Kuvvetlerden kovulmaya ilişkin Yüksek Komutanlık Kararnamesi hükümlerinin, zorunlu olarak görev yapan askerlerin ve diğer askerlerin askerlik organlarının görevden alınmasına ilişkin bir karar ve ülkenin vatandaşı yardım çağrısı yapıldı.

Savunma niteliğindeki askeri doktrinin önceliklerine odaklanan devlet başkanı, Ulusal Orduyu daha da geliştirmek için kapsamlı önlemler alınması gerektiğini belirtti. Savunma bakanlığının faaliyetlerinin öncelikli alanları, subayların niteliklerini yükseltmek, taktiksel tatbikatlar ve askeri yurtseverlik eğitimi faaliyetleri düzenlemektir, devlet başkanı devam ederek, bakanlığa hesap verebilir yapısal birimlerde askeri disiplinin dikkat merkezinde tutulması talimatını verdi.

Yargıtay Başkanı G. Khallyev, inceleme döneminde yargı sistemini iyileştirmek için yapılan çalışmaları bildirdi.

Bu raporu dinleyen Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı, yargı faaliyetlerinin, Türkmenistan tarafından uygulanan sosyal odaklı politika çerçevesinde uzun vadeli hedeflere uygun olarak yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme sistemini daha da iyileştirme gereğinin ve mahkemelerin verdiği kararların yasallığının yerine getirilmesinin sıkı bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğine işaret eden devlet başkanı, Yüksek Mahkemenin başındaki ilgili talimatlara hitap etti.

Cumhuriyet Başsavcısı B.Atdaev, savcı makamlarının 2019 yılının üç ayı boyunca yaptıkları faaliyetleri ve ülke mevzuatının sıkı uygulanmasını denetlemek için atılan adımları bildirdi. Cumhurbaşkanı, hukukun üstünlüğünü sağlama, bir kişinin ve vatandaşın anayasal hak ve özgürlüklerini ve ayrıca toplumun ve devletin çıkarlarını koruyan konulara odaklanan Başkan, bu yapının personelinin görevlerini özenle ve kusursuz bir şekilde çözmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda, savcının denetimini ulusal ekonominin çeşitli sektörlerinde yürütmek için sorumlu bir yaklaşımın gerekliliğine özel önem verilmiştir.

Ayrıca, Devlet Sınır Servisi Başkanı S. Durdyev, ülkenin kara ve deniz sınırlarının korunması için mevcut yılın Ocak-Mart aylarında yönettiği yapının faaliyetlerini bildirdi. Rapor, mevcut sınır tesislerinin yeni ve sermaye rekonstrüksiyonu inşaatı için planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Raporun özetlenmesiyle, Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı, Sınır Birlikleri personelinin teorik ve askeri eğitimlerini arttırma, verimli hizmet koşullarını, askerlerin uygun yaşam ve boş zaman aktivitelerini geliştirme emri verdi.

Sınır müfrezelerinin çalışmalarının etkin bir şekilde düzenlenmesinde, Başkan devam etti, en son teknik donanıma sahip sınır mevkilerinin teçhizatı büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Hizmet Başkanı'na, alt oluşumların faaliyetlerinin iyileştirilmesine ilişkin sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir yaklaşım uygulanmıştır.

Ardından Devlet Gümrük İdaresi Başkanı A.Osmanov, bölümün ilk çeyreğinde, yapısal bölümlerin teknik olarak yeniden donatılması sırasında yapılan çalışmaların sonuçlarını bildirdi.

Avrasya kıtasının en önemli ulaşım ve transit koridorları merkezi olan Türkmenistan’ın rolü, ülkenin Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı Gurbanguly Berdymukhamedov’un büyümekte olduğunu söyledi. Kararlaştırıldığı için, bu faktör Servis çalışanlarından, sahadaki kontrol noktalarının kullanımında daha yüksek sorumluluk ve gelişmiş donanım kullanımı talep etmektedir.

Devlet memuru, departman başkanının bir dizi talimatı ele aldığını belirterek, personelin mesleki eğitiminin iyileştirilmesine ilişkin soruların merkezinde durmak, personel seçimini daha ayrıntılı yapmak gerekiyor.

Son yıllarda ülkemiz uluslararası öneme sahip olayların merkezi olmuştur ve bu nedenle yıllık olarak gelen yabancı ortakların sayısı artmıştır. Bunu akılda tutarak, Devlet Gümrük Hizmetine verilen görevleri yerine getirmek için entegre adımların önemine dikkat çekildi.

Adalet Bakanı B. Muhammedov, mevcut yasaların analizinin ve düzenleyici düzenlemelerin iyileştirilmesine yönelik tekliflerin hazırlanmasının sonuçlarını bildirdi.

Raporu duyan Cumhurbaşkanı, kabul edilen tüm yasaların modernitenin gereklerini ve genel olarak kabul edilmiş uluslararası hukuk normlarını tam olarak karşılaması gerektiğini vurguladı. Türkmen lideri, uygulanan yasal reformun önemli bir bileşeni, olumlu uluslararası tecrübenin sentezinin ve ulusal mevzuatın temel ilkelerinin olduğunu söyledi.

Ardından, Devlet Göçmenlik Bürosu başkanı M. Gurdov, yabancı misafirlerin ülkeye girişini kolaylaştırmak için yılın başından beri atılan pratik adımları bildirdi.

Yüksek Komutan, Hizmetin her seviyesindeki faaliyetlerin işe gelen yabancı vatandaşların sıkı bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve Türkmenistan'a çalışma ziyaretlerinin yapılmasının sağlanmasını amaçlamalıdır. Departmanın karşı karşıya kaldığı bir dizi acil göreve odaklanan Başkan, uluslararası standartların farklı ülkelerden gelen misafirlerin göç prosedürlerini yerine getirmesini sağlamayı emretti.

Güvenlik güçleri tarafından Ocak-Mart 2019'da yapılan çalışmaların sonuçlarının özetlenmesiyle, ülkenin Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı, askeri ve kolluk kuvvetlerinin koordineli faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, devletimizin her zaman güvenlik kuruluşlarının maddi ve teknik tabanını güçlendirmeye dikkat edeceğini vurguladı.

Devlet Güvenlik Konseyi toplantısı da ilgili kararların alındığı bir dizi başka konuyu ele aldı. Toplantının sonunda, Başkan, ülkenin Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Gurbanguly Berdimuhamedov, insanlara hizmetlerinde sağlık ve başarılar diledi.
Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 22:29
YORUM EKLE