Türkmenistan Cumhurbaşkanı, 2019'da ülke için kalkınma önceliklerini ana hatlarıyla açıkladı

Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un Türkmenistan Bakanlar Kabinesinin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşma Sayın Bakanlar Kurulu ü

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, 2019'da ülke için kalkınma önceliklerini ana hatlarıyla açıkladı
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un Türkmenistan Bakanlar Kabinesinin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşma

Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri!
Toplantının değerli katılımcıları!

Şimdi, 2018 sonuçlarını kısaca özetleyerek, bu yıl çözmemiz gereken meseleleri ele almayı düşünüyorum.

Geçen yıl, yapılan tüm planları yerine getirebildik. Neredeyse tüm endüstrilerde üretim hacmini artırarak, yeni yüksek teknoloji işletmeleri başlattık.

Geçen yıl GSYİH büyümesi yüzde 6,2 oldu.

Yabancı ülkelere yapılan ihracatın hacmi 11 milyar 200 milyon ABD Dolarını aştı.

Maaşları, emekli aylıkları ve devlet yardımlarını arttırdık. İnşa edip faaliyete geçirilen 10 bin Amerikan Doları değerinde 1 bin 704 nesne üretildi.

Dış politikada, hem ikili hem de uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yabancı ülkelerle olan ilişkilerimizi sistematik olarak artırdık. Tarafsızlık, barış, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine dayanan dış politikamız, dünyadaki bağımsız bir Türkmen devletinin otoritesinin büyümesine katkıda bulunmuştur.

Genel olarak, “Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun kalbidir” sloganıyla 2018 yılının bizim için en başarılılardan biri olduğunu güvenle söyleyebiliriz.

Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri!
Toplantının değerli katılımcıları!

Daha önce de söylediğim gibi, ülkemizin cesur halkı tarafından politikamızın geniş desteği, uygulanan reformların uygulanmasına aktif katılımları sayesinde yüksek başarılar mümkün oldu.

Yerli halkıma, tüm liderlerime, büyük başarıya ulaşmaya değerli katkılarda bulunan vatandaşlara içten şükranlarımı sunarım!

Toplantının değerli katılımcıları!

Bu yıl "Türkmenistan - refahın anavatanı" sloganıyla gerçekleşecek. Bu konuda 2019’da liderlerin karşılaştığı kilit görevler üzerinde durmak istiyorum.

Türkmenistan Mejlisinin ana görevi G. Mammedov, ülkenin kalkınmasını sağlayacak yasaları kabul etmek, yasama kanunlarında gerekli değişiklikleri yapmaktır.

Mart ayında milletvekili seçimleri, Halhal Maslakhaty ve Gengesh üyeleri erken istifa etmek yerine yüksek bir örgütsel düzeyde yapılmalıdır. Ayrıca, Eylül ayında yapılacak olan Khalk Maslakhaty toplantısı için iyi hazırlanmanız gerekir.

Gelecek toplantıda milletvekilleriyle Türkmenistan Mejlisinin karşısına çıkan görevler hakkında daha ayrıntılı olarak görüşeceğiz.

R. Meredov, ülkenin bütün diplomatik işçileri, bağımsız devletimizin çıkarlarının korunmasını, çeşitli ülkelerle karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin gelişmesini sağlamak için bencilce çalışmak zorundadır.

Bu yıl için yurtdışındaki hükümet delegasyonumuzu ziyaretleri ve ülkemize diğer devletlerin hükümet delegasyonlarının yanı sıra uluslararası toplantılar ve konferanslar hazırlamak gerekmektedir.

En üst düzeyde, Türkmenistan Bağımsız Devletler Topluluğu başkanlığını yapmalı, ayrıca enerji güvenliği, transit ulaşım koridorları, su diplomasisi ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen diğer alanlarda girişimlerimizle ilgili faaliyetler düzenlemelidir.

G. Myradov, finansal ve ekonomik kompleks başkanları!

2019-2025 yılları için Ekonomi ve Velayat Sektörlerinin Gelişim Programının uygulanması özel kontrol altına alınmalıdır.

İç pazarın ihracata bağımlılığını azaltmalı, ekonominin dijitalleşmesini hızlandırmalı ve piyasa kurumlarını güçlendirerek aktif olarak yatırım politikaları izlemeliyiz.

Ulusal Kırsal Programın süresi bu yıl sona erdiğinden, sonraki yıllarda yeni bir programın geliştirilmesine başlamak gerekmektedir.

M. Meredov, petrol ve gaz kompleksinin liderleri!

Petrol ve gaz endüstrisinin gelişimi için yenilikçi endüstrilerin yaratılması, hidrokarbon kaynaklarının işlenmesi ana alanlardan biridir. İhracat fırsatlarının çeşitlendirmeyle genişletilmesi ve enerji kaynaklarının gönderilmesi için çok vektörlü bir sistemin oluşturulması ulusal ekonominin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır.

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattının inşası için planlanan çalışmalar hızlandırılmalı ve yüksek kalitede.

D.Amangeldiev, Bakanlar Kurulu Başkan Vekilleri, illerin Khyakimsleri ve inşaat kompleksinin liderleri!

Bu yılki inşaat programında çok fazla miktarda çalışma var. Sektöre 22 milyardan fazla manat yatırılacak. Devlet ve özel yatırımcılar pahasına şehirlerdeki konut inşaatlarına yüksek oranda devam etmeliyiz.

Bu yıl, yeni santrallerin yapımına ve var olanların yeniden inşasına özel önem verilecektir. Bu, komşu ülkelere elektrik ihracatındaki artışa katkıda bulunacaktır.

Yüksek hızlı karayolu Türkmenabat-Aşgabat-Türkmenbaşı'nın inşaatı, dünya ekonomik ilişkiler sistemine daha aktif bir şekilde entegre olmamızı ve döviz kazancını artırmamızı sağlayacak.

Bu nedenle, tüm yöneticiler büyük bir sorumlulukla yatırım programının uygulanmasına yaklaşmalıdır.

E. Orazgeldiyev, velayat ve etütlerin khyakimleri, tarımsal sanayi kompleksinin başkanları!

Yakın gelecekte, endüstrilerin yapısının iyileştirilmesi, girişimcilerin tarımda işleme endüstrisinin gelişimine yaygın katılımı ve yüksek kaliteli ihracata yönelik ürünlerin üretimi konusunda örgütsel çalışma yapılması gerekmektedir.

Daha önce belirttiğim gibi, ekilebilir arazi, üzerinde yetiştirilecek olan ürünlere bağlı olarak yeniden dağıtılmalıdır. Bu yıl 1 milyon 600 bin ton buğday ve 1 milyon 50 bin ton ham pamuk üretmek zorundayız.

Gelecek yıl yetiştirilen buğdayın hacmi 1 milyon 400 bin tona, yeni yapılan fabrikalar ve ihracata yönelik pamuk üretimi ise 1 milyon 250 bin tona ulaşacak.

Ayrıca hayvansal ürünlerin ve sebzelerin, kavunların ve su kabaklarının, üzümlerin ve meyvelerin üretimini de arttırmalıdır.

Kâr getirmeyen Daikhan dernekleri, uzun süreli kiralamalar için yavaş yavaş kiracılara, çiftçilere ve Daikhanas'a transfer ediliyor.

Su tedarikini iyileştirmek için, su tasarrufu sağlayan teknolojileri yaygın bir şekilde tanıtmak için hidrolik yapılar, rezervuarlar üzerinde onarım ve inşaat işleri yapmak gereklidir.

M. Chakiyev, sınai, ulaştırma ve haberleşme kompleksi yöneticileri!

Yakın gelecekte, kompleksin ilgili alanlarını iyileştirmek için organizasyonel faaliyetlerin tamamlanması gerekmektedir.

Tüm çabalarınız, inovasyona dayalı sanayilerin sürdürülebilir kalkınmasına, ulusal ekonominin yüksek rekabet gücüne ulaşılmasına yönelik olmalıdır.

Ortak girişimlerin sayısını artırmak için elektronik endüstrisinin oluşumuna devam edilmesi gerekmektedir.

Uluslararası lojistik ve ticaret sistemlerinde dahil olmak üzere, ulaşım ve transit koridor olanaklarını dikkatle kullanmak da önemlidir.

Kuzey-Güney Demiryolları, Türkmenistan-Afganistan'ın gelişimine devam edilmesi gerekmektedir.

Karayolu, demiryolu, su ve hava taşımacılığı filosunu yükseltmek, yeni istasyonlar ve havaalanları inşa etmek ve mevcutları modernize etmek gerekiyor.

Tüccar donanması geliştirmek için gereklidir. Türkmenbaşı uluslararası deniz limanının potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için filomuzu kargo ve yolcu gemileriyle tam olarak donatmalıyız.

Bir dijital teknoloji sistemi için uzmanların eğitimini organize etmek, hücresel iletişim geliştirmek, televizyon geliştirmek, İnternetin tanıtımına devam etmek, bilgisayar teknolojilerini kullanmak, uydu iletişim yetenekleri, Dünya'ya yakın bir alana bir yapay uydu yayınlamak için çalışmak gerekiyor.

P. Aghamyradov, bilim, eğitim ve sağlık liderleri!

Ülkemizi dijitalleşme sistemine dayanan yeni bir gelişim seviyesine getirmek için, öncelikle bu sürece dahil olacak gençleri eğitmeli ve eğitmeliyiz.

Bilim ve eğitim alanındaki reformlar ve teknoloji hızlandırılmalıdır. Girişimcileri aktif olarak çekmek için yüksek okullar ve araştırma yapılarıyla daha yakın işbirliği için.

Yeni enstitüler, okullar ve okul öncesi kurumlar için uzmanları kuvvetlice eğitmek. Amacımız, prestijli yabancı üniversiteler de dahil olmak üzere gençlerin iyi bir eğitim almalarını sağlamak.

Sağlık hizmetlerinin yüksek düzeyde sunulması, sağlık sisteminin bir bütün olarak iyileştirilmesi, kamu politikasının önceliği olmaya devam ediyor.

Bilimin gelişimine özel dikkat gösterilmelidir. Akademik kurumların malzeme ve teknik temelini güçlendirmek, bilimsel laboratuarları modern ekipmanlarla donatmak.

Gençlerin beden eğitimi ve sporda kitlesel katılımına odaklanan ulusal spor alanını daha da geliştirmek.

B.Abdyeva, medya başkanları!

Bu yıl kültürel işçilerin ve sanat ustalarının yaratıcı ve profesyonel gelişimi için geniş fırsatlar açılıyor.

Tiyatro repertuarlarını, müze sergilerini genişletmek ve güncellemek, şehir ve kırsal kütüphaneleri internete bağlamak için çok fazla çalışma yapılmalıdır.

Kırsal kesimde kültür evlerinin yapımına devam.

Uluslararası kültürel etkinliklerin hazırlanmasına ve düzenlenmesine özellikle dikkat edilir.

Radyo ve televizyon kanallarındaki yayınlar için bilgi desteğinin kalitesini artırmak. Toplumdaki olumlu değişikliklerin popüler kapsamı.

Uluslararası turizm endüstrisini daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, Avaza'da birinci sınıf otel ve konut kompleksleri inşaatına devam. Yeni turist rotaları hazırlamak ve gerekli altyapıyı sağlamak.

Yılın sloganına uygun olarak, ülkemizin başarılarını ve başarılarını yaygın bir şekilde tanıtmak ve yaygınlaştırmak.

C. Gylydzhov ve alışveriş kompleksinin liderleri!

Kompleksin altyapısının oluşumu, başkent ve illerdeki büyük alışveriş merkezlerinin ve dükkanların inşaatına devam edilmelidir.

Devlet Emtia ve Hammadde Borsası çalışmalarını iyileştirmek için gereklidir. Girişimciliğe devlet desteği sağlamak, gelişimi ve teşvik edilmesi için geniş çaplı önlemler almak.

Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri!
Toplantının değerli katılımcıları!

Gördüğünüz gibi, mevcut yıllık programa göre, yapacak çok işimiz var.

Uygulanması için özel sorumluluk, her seviyede devlet organlarının ve yöneticilerinin başkanlarına aittir. Bu da, insanlarla el ele çalışması ve belirlenen görevlerin yerine getirilmesini sağlamaları gerektiği anlamına gelir.

Bugünkü toplantıyı özetleyerek, Anavatanımızın barışı, güvenliği, sosyo-ekonomik gelişimi sağlama ve halkın yaşam standardını yükseltme yolunda güvenle ilerleyeceği inancına sahip olabiliriz.

Bu yıl “Türkmenistan - Refah Anavatanı” sloganını ilan eden bu yılın hepimizin ileriye, başarıya ve aydınlık bir yola sahip olduğundan eminiz!

Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri!
Toplantının değerli katılımcıları!

Bu, Bakanlar Kabinesinin genişletilmiş toplantısını sonuçlandırıyor.

Size sağlık, çalışmalarında büyük başarılar ve egemen Anavatanımızın halkına - refah diliyorum!
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 14:52
YORUM EKLE