E-Devlet'te Bu İşlemlere Komisyon Ücreti Alınacak! Resmen Açıklandı

E-Devlet üzerinden yapılacak bu işlemlerde artık resmen ücret alınacak! Yeni karar Resmi Gazete'de. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik gerçekleştirilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de..

Ekonomi 13.05.2021 - 13:45 13.05.2021 - 13:46 Berkay Keskin

E-Devlet üzerinden yapılacak bu işlemlerde artık resmen ücret alınacak! Yeni karar Resmi Gazete'de. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik gerçekleştirilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre elektrikli taşıtlar eşya, kargo ve yolcu taşımacılığında kullanılabiliyor. Ayrıca bu taşıtların kullanılması halinde indirimler ve teşvikler de uygulanacak, çeşitli muafiyetler sağlanacak. Detaylar haberimizde sizlerle...

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili yeni kararlar verildi. Söz konusu yönetmeliğe göre; e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve ücret tahakkuk edecek her bir işlem için, 20.000 TL'ye kadar olan işlemde %5, 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemlerde %2, 200.000 TL üstünde ki işlemlerde %1, indirim uygulanır" ifadelerine değinildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Madde 1: 8 Ocak 2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bakanlık, salgın, olağanüstü durum, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında; bu Yönetmelik çerçevesinde öngörülen uyarma, geçici dondurma ve iptal gibi yaptırımlar ile taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi almanın diğer özel genel koşulları ya da belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, yükseltilmesine ya da dondurulmasına yönelik geçici düzenlemeler gerçekleştirebilir."

Madde 2: Aynı Yönetmeliğin 14. maddesinin;

a) Dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle ilave edilmiştir. "Fakat, bu fıkra kapsamında öğrenci taşımacılığı faaliyeti yürütecekler için, yolcu toplama noktası sayısında sınır uygulanmıyor."

b) Beşinci fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiştir.

"d) Yalnızca internet üzerinden faaliyet göstermek üzere F1 ya da F2 yetki belgesi isteyen gerçek ya da tüzel kişiler için, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen sözleşme gerçekleştirilebilecek firma sayısına yönelik sınır uygulanmaz. Fakat, bu şekilde faaliyet gösterecek olanlar için yetki belgesi ücreti, talep edilen yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 10 katı olarak uygulanmaktadır."

c) Sekizinci fıkrasının (d) bendinde bulunan "K2" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da K3" ibaresi ilave edilmiştir.

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"(4) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da eklenebilir. Yetki belgesi eki taşıt belgesine ek olarak ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için bu Yönetmelikle belirlenen motor silindir hacmi koşulu aranmamaktadır. Fakat, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70 kW ve üzerinde olması koşuldur."

Söz konusu yönetmelik ile birlikte, E-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde alınacak ücretler ve diğer detaylar netleştirildi. Böylelikle vatandaşlar E-Devlet üzerinde ilgili işlemleri yapmadan önce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 11. maddesini detaylı olarak incelemeliler.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@