Kamuda ağırlama ve temsile güçlü sınırlama!

Geçmişten beri süregelen ve AK Parti iktidarlarında da vatandaşın tepkisini çekmeye devam eden kamuda temsil ve ağırlamadaki şatafat ve israf, geçtiğimiz gün ilan edilen Ekonomi Reformları Eylem Planı’na göre katı kurallar getirilerek kaldırılacak gibi görünüyor. Planda en dikkat çeken başlıklardan biri, kamu görevlilerine diğer kurumlardaki yönetim kurullarında birden fazla görev verilmeyecek olması.

makam_oto_ON

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşı iyiden iyiye rahatsız etmeye başlayan kamuda ağırlama ve temsile “çok katı” sınırlamalar geliyor. Özellikle şeffaf olması beklenen sosyal yardım verileri ile ilgili önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Söz konusu düzenlemeye göre belediye yardımları dahil, tüm sosyal yardım verilerinin eksiksiz olarak, tek bir sisteme entegre edilmesi sağlanacak.

Vatandaşın geçmişten bu tarafa tepkisini çeken ancak AK Parti döneminde de çeki düzen verilmeyen kamu harcamaları ile ilgili olarak Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda öne çıkan bazı maddeler şu şekilde:

– Kamuda taşıt kiralanması ya da alımı ile ağırlama ve temsil harcamaları “katı” derecede sınırlandırılacak.

– Kamuya yapılması gereken ancak zamanında ödenmeyen bütün borçların tahsilatı tek bir idarece yapılacak.

– İhalelere girecek şirketlerin yetkinlik ve liyakat kriterleri şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacak.

– Hallerde ve tarlalarda kalan gıdalar doğrudan alıcılarla buluşturulacak.

– Belediye yardımları da dâhil olmak üzere tüm sosyal yardım verilerinin tek bir sisteme entegre edilmesi sağlanacak.

– Bütün kartlı ödeme sistemleri, yerli “TROY” markası altında toplanacak.

– Şubesiz bankacılık uygulamaları yoğunlaşacak.

– Ulaşım, altyapı, haberleşme, enerji ve sağlık gibi alanlarda hazırlanan ve hayata geçirilen projeler, sermaye piyasaları yolu ile finanse edilecek ve bu projelere vatandaşların kolaylıkla katılabilmesinin önü açılacak.

– Çevreye duyarlı olan yatırımlara, finansman ihtiyacı için “yeşil tahvil” ihracı yapılacak.

– Vatandaşların, BES’teki (bireysel emeklilik sistemi) tüm fonlarını alıp satabilmesinin önü açılacak.

– 18 yaşından gün almamış olanların BES’e (bireysel emeklilik sistemi) girebilmesi sağlanacak.

– Vakıf ve sandık gibi kuruluşların birikimlerinin, BES’e (bireysel emeklilik sistemi) aktarılabilmesi sağlanacak.

– Stratejik sektörlerde, üretilenlerin yerliliğini sağlamak maksadıyla alım garantisi sağlanacak.

– Teminat altına alınan KOBİ’lerin alacakları, bankaların nezdinde de teminat olacak.

– Uzaktan çalışma sistemi yeniden revize edilecek.

– Uzaktan çalışma ile ilgili mevzuat, yeni iş modelleriyle uyumlu olacak biçimde güncellenecek.

– Kısmi süreye tabi olarak çalışanların haftalık tatili, senelik ücretli izinleri ve kıdem tazminatlarına yönelik yeni düzenlemeye gidilecek.

– Kamu görevlerinde üst düzey atanmalarda mesleki tecrübeye ilişkin şartlar güçlendirilecek.

– Kamu görevlilerinin başka kurumlardaki yönetim ve denetim kurullarındaki görevleri 1 ile sınırlandırılacak.