Devlet tarafından TES yani tamamlayıcı emeklilik sistemi aracılığıyla sunulan katkılar son hızda devam ediyor. TES uyarınca çalışanlardan ücret kesildiği gibi patronlardan da ücret kesintileri yapılacak. Bu kesintiler ise çalışanların hesaplarında birikecek.

Çalışanların kıdem tazminat uygulamalar için de yeni bir yarı yıl oluşturulması düşünülüyor. Tartışılan modellerden biri kanunlaşır ise çalışanların brüt olarak aldıkları maaşın yüzde üçlük kısmına tekabül eden miktarlar, her bir ayda biriktirici olarak tanımlanan hesap üzerinde birikmeye devam edecek. Bu oranın yüzde 5,33 hali ise eski düzende devam ederken birikim ve kesilme durumu işverenlerin sorumluluğuna ve yükümlülüğüne bırakılacak. Düşünülen ikinci modelin yasalaşması halinde ise şu anda devam eden sistemin tercih edilmesi söz konusu olacak ya da devlet tarafından katkı verilecek olan çalışan ve işverenin, prim ödemelerini yapacakları yeni bir sistem tanımlanacak.

TES Ne Demektir?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi temelde emeklilik ve emeklilik birikimleri üzerinde meydana gelmesi mümkün olan gelir kayıplarının yerine konularak telafi edilmesi, kişilerin çalıştıkları süreç ve zaman zarfı içerisinde hayat ve gündelik standartlarını muhafaza etmeleri için gerekli olacak olan ek emeklilik yan gelirlerinin oluşması ve de hane halkının tasarruf kalemlerinin artmasını amaçlayan bir sistemdir. TES ile çalışan kişilerden iş veren ve devletin tamamen hakim olduğu, iş hayatında çalışanların bireysel olarak hesaplarına yatırılacak olan nakdi ödeme katkılarının emeklilik yatırım fonları aracılığı ile yatırımlara yönlendirilmesi; bu fonların seçim işlemleri ve birikimlerin ilgili fonlar arasında dağılıma konu olması ile yine bu durumda çalışanlar aracılığıyla belirlenen ikinci ve ek bir emeklilik sistemi olarak da tanımlanmaktadır.

emeklilikte-son-dakika-duyurusu-aciklamalara-gore-yeni-emeklilik-sisteminde-hesaplara-566-tl-ek-1

TES’e Katılmak Mecburi Midir, TES Ne Zaman Aktif Olacak?

Ek olarak tasarlanan bu emeklilik sistemi için ön görülen tahmini tarih 1 Ocak 2022 gibi düşünülürken, tüm özel sektör çalışanlarının bu yeni sistem içerisinde yer alması, dahil edilmesi bekleniyor. Kapsam dahilinde yer alacak olan tüm çalışanlar, karma olacak biçimde de olsa yine de TES sistemi içerisinde yer almaları planlanıyor. Bundan sonra dileyen çalışan herkes, taleplerine uygun olarak TES uygulamasına geçiş yapma özgürlüğüne sahip olabilecekler.