‘Derste Erdoğan’ı küçük düşürüyor’ denilerek ceza verilen hoca da "tazminat" hakkı kazandı. Soru ise bu tazminatları kim ödüyor? kim ödeyecek? oldu.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapan ve milletlerarası hukuk dersi veren Hasan Mor hakkında; derste siyaset konuştuğu, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle kınama cezası verilmişti.

Madison Beer ifşa görüntüleriyle gündemde! Adı Kenan Yıldız ile aşk haberlerine karışmıştı! Madison Beer ifşa görüntüleriyle gündemde! Adı Kenan Yıldız ile aşk haberlerine karışmıştı!

Ancak ceza alan üniversite hocası Hasan Mor bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti ve de hem ceza iptal edildi, hem de üstüne tazminat kazandı.

Erdoğan'ın saray merakı nereden geliyor?: 'Cumhuriyet ve saraylar ters orantılı'

Üniversite yönetimi'nin hakkında disiplin soruşturması başlattığı Hasan Mor için 519 öğrenciden 16 öğrenci belirlenirken 7 öğrenci beyanda bulunmayı reddetti.

Sözcü'de yer alan bilgilere göre ifade veren öğrencilerden ise ikisi Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını, iki öğrenci derste kullandığı ifadelerin ders kapkabında olduğunu, ders bütünlüğünü bozmadığını söylerken diğer öğrenciler ise Cumhurbaşkanı ve eşine yönelik herhangi bir ifade kullandığını duymadıklarını beyan etti.

Ancak Hasan Mor'a disiplin soruşturması sonunda kınama cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizce kaç tane güneş gözlüğü vardır? - KizlarSoruyor

Bu süreçte mahkemelerden olumlu sonuç alamayan Hasan Mor Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu ve kazandı.

İşte akademisyene verilen kınama cezası için tazminat cezası ödenecek karar ve değerlendirmede şu ifadeler yer aldı;

Selçuk Üniversitesi - Hukuk Fakültesi

“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar…

Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Başvurucunun siyasi söylemlerinin dersin belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde yürütülmesine ne şekilde bir aykırılık oluşturduğu somut olarak ortaya konulmamıştır.

Başvuru konusu iddianın yukarıda anlatılan bağlamlarda Daire tarafından ayrıntılı şekilde incelemeye özen gösterildiğinin düşünülmesini sağlayacak herhangi bir unsur da tespit edilememiştir.

Başvurunun bütün koşulları gözetildiğinde başvurucu hakkında kınama cezası verilmesi ile Anayasa’nın 26. maddesinde koruma altında olan ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin daha ağır basan bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği gibi orantılı da olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Anayasa Mahkemesi neticede şu hükmü kurdu:

Açıklanan gerekçelerle;

    İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

    Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE,

    Kararın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Konya 2. İdare Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

    Başvurucuya 13.500 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerinin REDDİNE,

    Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 25/5/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.