Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9.İdare Mahkemesi’nin red kararını kaldırdı ve davayı esastan görüşerek Ankara Garı yerleşkesi planlarını iptal etme kararı aldı.

Cumhuriyet’in simge kamusal alanlarından olan tarihi Ankara Garı yerleşkesinin de yıkımı gündemdeyken "iptal" kararı geldi.

Yeni imar hayalleri ile önce ikiye bölünen tarihi Ankara Garı yerleşkesi, Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmiş ve plan değişikliği ile alan “özel üniversite” alanı ilan edilmişti ve de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucu olduğu vakıf tarafından kurulan Ankara Medipol Üniversitesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 yapılan plan değişikliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşımış ve Ankara 9.İdare Mahkemesi davayı reddetmişti.

Ancak mimarlar vazgeçmeyerek mahkemenin verdiği red kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9.İdare Mahkemesi’nin red kararını kaldırdı ve davayı esastan görüşerek planları iptal etti.

'Ankara Garı’nda yapılacak tek şey onun korunmasıdır' denildi.

Şaka Değil Gerçek! Düğünlere de Ayar Geld! Gelin Kuaföre Gitmeyecek! Sadece Yakın Akraba Davet Edilecek! Hediye Yok! Şaka Değil Gerçek! Düğünlere de Ayar Geld! Gelin Kuaföre Gitmeyecek! Sadece Yakın Akraba Davet Edilecek! Hediye Yok!

Milyonlarca yolcunun başkentteki durağı: Tarihi Ankara Garı - Son Dakika Haberleri

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, "Tarihi ve kamusal alanlarımızın, ayrıcalıklı imar hakları ile protokollerle, koruması gereken yönetenlere verilmesi süreci peşkeş sürecidir. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara Tarihi Tren Garı’nı ikiye bölerek özel üniversite ile birlikte özel hastane yapmak isteyen Sağlık Bakanının kurucu olduğu vakfın planlarına yargı dur dedi. Kamusal alanı özelleştiren, tarihi dokuyu korumayan, ulaşım sorunu yaratacak plan değişikliğinde yargı bir kez daha, ‘Ankara Garı’nda yapılacak tek şey onun korunmasıdır’ diyerek planları iptal etti" derken konuşmasını şu cümlelerle noktaladı;

"Mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan altı çizilen konular takdire şayandır. Kararda dava konusu planlama alanının, Ankara Garı kompleksi içinde bulunan tarihi öneme sahip yapıların bulunduğu bir bölge olduğu vurgulanmış, Ankara TCDD Gar yerleşkesi bütüncül olarak Ankara için tarihsel niteliğe haiz bir alan özelliği taşıdığı, dolayısıyla bu bölgenin planlamaya konu edilebilmesinin, söz konusu niteliği ve özelliği dikkate alınarak, ancak bu tarihi dokunun korunması amacına yönelik olarak mümkün olabileceğinin altı çizilmiştir. Bu özgün değerini göz ardı ederek yeni tren istasyonun hizmete açılması alanda planlama yapılmasına tek başına gerekçe oluşturamaz. Gar binası içerisinde tescilli yapılarda müze, sergi salonu gibi kullanımlara yer verilerek, tüm Ankara halkına hizmet edecek kamusal özellikleri devam etmektedir.

Ankara Garı ve Çevresi
Ankara kentine  kentleşme politikalarına aykırı şekilde yapılan şehir hastaneleri, EGO hangarları yıkılarak yerine yapılan Merkez Ankara Projesi ve Yeni Tren İstasyonu’nun yarattığı ulaşım sorunlarını bir bütün olarak ele alan kararda özel üniversite alanının ve sağlık kompleksinin getireceği sorunlar, analizlerin yetersizliği, ihtiyaçların somut ve nesnel olmadığı, alanda planlama ile gelen yeni kullanımın  yapılaşma yoğunluğu ile alanın tarihsel değerini kaybettireceği, tarihi yapıların nasıl korunacağına dair araştırmaların ve incelemelerin yerine getirilmediği, planlama alanın bölgeye getireceği sorunların yeterince analiz edilmediği uzun uzun anlatılarak, yargı özetle bu işi bilmiyorsunuz demiştir."  

Uzun süredir mücadele veren Candan, "Bu kararda bir kez daha Ankara kentine planlama süreçleri ile yapılan ihanetler, liyakatsizlik, iş bilmezlik, kamusal olanın peşkeş çekilmesi, bilim ve teknik bilmezlik, Cumhuriyet değerlerine düşmanlık ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet değerlerini ve kamusal mekânları korumaya, bilimin rehberliğinde sağlıklı kentleşme mücadelemize devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.