Bu yardımdan kimsenin haberi yok! Bu başvuruyu yapanlara 15 bin TL maddi yardım yapılıyor

Günümüzde devlet tarafından pek çok destek sunmasına rağmen pek çok vatandaşımızın bu destek ödemelerinden haberi olmaması sebebiyle yararlanma hakkına sahip olamamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda yapılan araştırmalar ile birçok vatandaşımızın bilmediği destek ödemelerini sizler ile paylaşarak bu fırsatları değerlendirmenizi isteriz. Fon yönetim kurulu tarafından belli başlı kararlar alınmasının ardından gelir getirici fon adı altında belirlenen projeleri tahsis etmenin mümkün olmadığı ön planda bulunmaktadır.

Bu yardımdan kimsenin haberi yok! Bu başvuruyu yapanlara 15 bin TL maddi yardım yapılıyor

Günümüzde devlet tarafından pek çok destek sunmasına rağmen pek çok vatandaşımızın bu destek ödemelerinden haberi olmaması sebebiyle yararlanma hakkına sahip olamamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda yapılan araştırmalar ile birçok vatandaşımızın bilmediği destek ödemelerini sizler ile paylaşarak bu fırsatları değerlendirmenizi isteriz. Fon yönetim kurulu tarafından belli başlı kararlar alınmasının ardından gelir getirici fon adı altında belirlenen projeleri tahsis etmenin mümkün olmadığı ön planda bulunmaktadır. Ancak devlet tarafından bu fırsatların değerlendirmek amacıyla vatandaşlarımızı teşvik ederek herhangi bir geçimlerini sağlayabilecek iş kurmaları ve gelir elde etmeleri amaçlanarak vatandaşlarımız için birbirinden farklı fırsatlar sunulmaya başlanmış bulunmaktadır. Konuya dair ayrıntıları haber adresimiz üzerinden öğrenebilirsiniz…

Alınan kararlar sonrasında gelir getirici fon olarak gerçekleştirilen bazı projelerin tahsis edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda yoksul bireyler ve haneler için sunulan olağanüstü fırsatlar karşısında iş sahibi olarak gelirlerini elde etmeyi amaçlayabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinde bulunan kaynaklar doğrultusunda sunulacak olan projeler tercih edilmesi ile ön plana çıkmaktadır. Ancak bu alanlar için de bulunan yerdeki sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek ayrıntıları öğrenebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle bilmediğiniz diğer destek ödemelerinden de yararlanma fırsatını bulabilirsiniz.

İŞ DESTEK TEŞVİĞİ NEDİR?

Milyonlarca vatandaşımızın faydalanması ön görülen destek ödemelerinden yararlanmayan ya haberi olmayan vatandaşlarımız bulunmasıyla birlikte güçlük çekmeye devam etmektedir. Ancak devlet tarafından iş destek teşvik ödemeleri sunulmasıyla beraber iş kurma olanağına sahip olabilir ve bu fırsatları değerlendirebilmek için birbirinden farklı olanaklar ile karşımıza çıkabilirsiniz. İş başlangıç desteği iş kurmanız hedeflenmesinin ardından iş kurarak gelir sahibi olmanız amaçlanmaktadır. İşte konuya dair ayrıntılar…

Kimlik kartı bilgileri oluşturulan projeler sorasında önemli unsurlar arasında bulunmasıyla beraber işin durumuna göre sertifika istenme durumu bulunmaktadır. Bu projeler kapsamında devlet tarafından sunulan fırsat karşısında 15 bin TL’ye varan olanakları değerlendirme fırsatını elde edebilirsiniz. Bu kapsam doğrultusunda Sosyal Yardım ihtiyacı olan bireyler vatandaşlarımız gerekli olan vakıflar vasıtası ile başvuru yapma fırsatını elde edebilmektedir.

İŞ DESTEĞİ TEŞVİĞİ İLE İLGİLİ İŞKUR AÇIKLAMA YAPTI!

İŞKUR İş destek teşvik ile alakalı olarak yapmış olduğu açıklamada; 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

  • Özel sektör işverenine ait olması,
  • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
    gerekmektedir.

Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 7.848,00 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.103,63 TL ila 2.943,00 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.280,47 ila 3.119,84 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.103,63 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.280,47 TL)

YORUM EKLE