İhtiyaç Sahibi Milyonlarca Aileye Verilen Sosyal Yardımlar Artırıldı! Kimlere Hangi Sosyal Yardımlar Verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de yardıma ihtiyacı olan ailelere farklı sosyal yardımlarda bulunuyor. Aileler kendi durumlarına göre uygun olan yardım türüne başvuruda bulunabiliyorlar ve başvuru yapılan yardım programına göre tek defa ya da aylık olmak üzere farklı yardımlar alabiliyorlar. En çok merak edilen konu elbette hangi yardımlara başvurulabildiği ve bu yardımlara katılma şartları oluyor.

İhtiyaç Sahibi Milyonlarca Aileye Verilen Sosyal Yardımlar Artırıldı! Kimlere Hangi Sosyal Yardımlar Verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de yardıma ihtiyacı olan ailelere farklı sosyal yardımlarda bulunuyor. Aileler kendi durumlarına göre uygun olan yardım türüne başvuruda bulunabiliyorlar ve başvuru yapılan yardım programına göre tek defa ya da aylık olmak üzere farklı yardımlar alabiliyorlar. En çok merak edilen konu elbette hangi yardımlara başvurulabildiği ve bu yardımlara katılma şartları oluyor.

Türkiye’de daha çok Koronavirüs sürecinde ve hemen ardından gelen normalleşme döneminde vatandaşların maddi yardıma duydukları ihtiyaç yüksek oranda arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ihtiyacı olan vatandaşlara yardım edebilmek için çok farklı sosyal yardım Programları geliştirdi. Yardımlar belli türlerde ve şartlar altında yapılıyor. Aileler eğer yardım programındaki şartları taşıyorlarsa o yardım programına başvura bulunabiliyorlar ve yardımları da programda belirlenen şekillerde alıyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu anda yürütülen pek çok yardım programı mevcuttur. Pek çok vatandaş bu yardım programlarından yararlanabilmektedir. Ancak bazı vatandaşlarsa yardım programlarından haberdar olmadıklarından dolayı ya da yardım programının şartlarına uygun olup olmadıklarını bilmediklerinden dolayı yardım başvurusunda bulunmuyorlar. Bu durumun olmaması için yardım programlarının detaylarının bilinmesi gerekiyor. Hangi vatandaşların hangi yardım programlarına başvurabildiği bilgisi büyük önem taşıyor.

Gıda Yardımı

Bakanlığın yürüttüğü yardım programlarında Aile Yardımı başlığı altında yer alan gıda yardımı mevcuttur. Pek çok vatandaş bu yardımdan yaralanabilmektedir. Yardımdan yaralanabilmek için belli başlı şartlar mevcuttur. Şartların başında hane içi kişi başı gelir oranı gelmektedir. Ailede kişi başı gelir 701 TL’den daha az olmalıdır. Bu tutar, net asgari ücretin üçte birine tekabül eden tutardır. Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine yapabilmektedirler. Genelde dini bayramlarda yapılan gıda yardımları ailenin ihtiyaç durumuna göre sene içinde de yapılabilmektedir.

Barınma Yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan ancak çok kişinin bilmediği yardımlardan birisi de barınma yardımıdır. Eğer kişinin evi oturulamayacak durumda, çok eski ve kişi muhtaç durumdaysa o zaman bu yardımdan yaralanabilir. Programda bahsedilen evlerin bakımına ve onarımına yardım yapılır. Eğer mevcut evde bakım onarım gerçekleştirilebilecek gibi değilse o zaman yardım betonarme ya da prefabrik şeklinde olur. Yardım şartlarından birisi de hane içi kişi başı gelirinin 701 TL’den az olmasıdır. Ayrıca birtakım özel şartlar mevcuttur. Tek ebeveyn olan aile, engellilik hali, yaşlılık hali, dul olmak gibi durumlar bu özel şartlardandır. Bakanlık duruma göre ne kadar yardım yapılacağını da açıklamıştır. Buna göre vatandaşlara bakım onarımda 20,000 TL, prefabrik ev yapmada 30,000 TL ve betonarme ev yapımındaysa 40,000 TL nakit yardım yapılmaktadır.

Yakacak Yardımı

Kış aylarında pek çok vatandaşın ihtiyaç duyduğu yardımlardan biri de yakacak yardımıdır. Yardım programı kapsamında ihtiyaç durumunda olan ailelere bedelsiz kömür yardımı yapılır. Yardımdan faydalanmak isteyen ailelerde hane içi kişi başı gelir durumu 701 TL’den daha çok olmamalıdır. Yakacak yardımı yalnızca kış döneminde ve senede bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Bu kapsamda yapılan toplam yardım 500 kg kömür olmaktadır.

Doğum Yardımı

Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Doğum yapmış olan kadınların faydalandığı yardım herhangi bir gelir şartına tabi değildir. Yani bu yardım doğum yapmış olan her anneyi kapsar. Tabi ki buradaki tek şart yardımın uygulamaya konduğu tarihten sonra doğum yapılmış olmasıdır. Verilen yardım tutarları da bellidir. Bu kapsamda ilk çocuğa 300 TL, ikinci olan çocuğa 400 TL ve üçüncü olan çocukla daha sonrasında olan diğer çocuklara 600 TL verilmektedir.

YORUM EKLE