İşe gidemeyen vatandaşlarımıza devlet 1831 TL ödeme yapacak

SGK primleri günü gününe yatırılan tüm işçi çalışanlarımızın işe gidemediği günler için maaşlarından kesinti yapılan ödemeleri tekrar devletten almaları mümkün hale getirildi. Sadece işe gidemediği günler için rapor alan vatandaşlarımızın maaşlarından yapılan kesintiler devlet tarafından tekrar ödenecektir. Bu ödemeye halk arasında kısaca iş görmezlik ödeneği deniyor. İş görmezlik ödeneğinden faydalanabilmek için doktor raporu şart. Aynı zamanda işvereniniz sizin adınıza yatırılan maaştan günlük olarak kesinti yapmış olması gerekiyor.

İşe gidemeyen vatandaşlarımıza devlet 1831 TL ödeme yapacak

SGK primleri günü gününe yatırılan tüm işçi çalışanlarımızın işe gidemediği günler için maaşlarından kesinti yapılan ödemeleri tekrar devletten almaları mümkün hale getirildi. Sadece işe gidemediği günler için rapor alan vatandaşlarımızın maaşlarından yapılan kesintiler devlet tarafından tekrar ödenecektir. Bu ödemeye halk arasında kısaca iş görmezlik ödeneği deniyor. İş görmezlik ödeneğinden faydalanabilmek için doktor raporu şart. Aynı zamanda işvereniniz sizin adınıza yatırılan maaştan günlük olarak kesinti yapmış olması gerekiyor.

Halk arasında iş görmezlik ödeneği olarak bilinen rapor parası ile beraber her işe gitmediğiniz gün için para alabilirsiniz. Eğer 30 gün tam zamanlı işe gidemediyseniz ve geçerli raporunuz var ise ay içerisinde toplam bin 831 TL ödeme alabilirsiniz. Ancak keyfi olarak işe gitmeyen ve rapor alan vatandaşlar hakkında ise ağır yaptırımlar söz konusu. Bu nedenle eğer sadece gerçekten rapora ve iş görmezlik ödeneğine ihtiyacınız varsa yardım başvurusu yapın. Tamamı ile keyfi olarak ödeme almak istiyorsanız bu geçerli olmayacaktır.

SADECE BELİRLİ KİŞİLER İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALIYOR

Ayrıca sadece belirli şartlar arasındaki iş görmezlik ödeneği yapılabilmektedir. Meslek hastalıkları, iş kazası, rahatsızlık ya da hamilelik gibi geçici iş göremezlik olarak tanımlanan halleri, kişilerin sağlık raporu ile ispat etmesi durumunda yapılan kesintiler iade edilir. Ancak burada en önemli nokta bu ödemeler sadece geçici bir süreliğine yapılabilmektedir. Kalıcı bir şekilde maaş bağlanabilmesi bu sayede mümkün değildir. Sigortalıların iş görememe nedeniyle çalışma hayatına ara verdikleri sürede yapılan kesintiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iade edilir. Ancak bu noktada kişilerin iş görememe durumunun geçici olması şarttır. Kişinin iş gücünün tamamında ya da bir kısmında sürekli olarak kayıp yaşaması halinde çalışma hayatını sonlandırması söz konusu olur. Bu durum geçici iş göremezlik olarak değerlendirilmez ve başka bir prosedür devreye girer.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş göremezlik ödemesinin şartları belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen devlet hastanelerinden geçici iş göremezlik durumlarının sağlık raporu ile ispat edilmesi şarttır. Alınan sağlık raporunda iş göremezlik haline neden olan durumlar için en az 3 gün istirahat süresi verilmelidir. Raporda verilen süre kadar kişilere ödeme yapılacağı belirtilirken istirahat süresinin 3. gününden itibaren ödeme yapılmaktadır. Sigortalı olarak çalışma hayatını devam ettirenlerin iş göremezlik durumunun başlangıç tarihinden öncesindeki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primlerinin ödenmesi gerekir. İş göremezlik ödeneği için başvuruda bulanacak kişilerin prim borcunun bulunmaması gereklidir. İş göremezlik ödeneğinin alınması için kişilerin sağlık raporunu işverene iletmesi yeterli olur. İşveren ise raporu 5 gün içinde e-Rapor sistemine kayıt ettirir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sisteme girilen rapor incelenir ve onay aşamasına geçirilir. Onay verilmesinden sonra çalışanlar PTT üzerinden iş göremezlik ödemesi alabilir.

YORUM EKLE