Gelir Endeksli Senet (GES)'in arkasında gizli bir niyet var denilerek sessiz sedasız kamu karlarına sermaye gruplarını ortak edecekler denildi.

Hazine Bakanlığı’nın tedbir olarak Gelir Endeksli Senet (GES) uygulamasını açıklamasının ardından tepkiler gelmeye devam ederken, Prof. Dr. Erinç Yeldan tartışmaların nedenini de özetleyerek, bu uygulamanın kısmi bir özelleştirme olduğunu, bu yöntemle sermaye gruplarının kamu kârlarına ortak olacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıklanmıştı ki ortaya çok ilginç detaylar ve bilgiler gelmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla diyerek, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) uygulamasının başlatılacağını ve talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Hazine yeni uygulamayı duyurdu... Gelire endeksli senet geliyor - Ekonomi - Asimetrik Haber

Düşük faiz ısrarına devam eden iktidarın yükselen döviz kuruna ve enflasyona karşı kalıcı çözüm üretemiyor olması, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile geçen aralık ayındaki kur şokunu geçici olarak baskılansa da doların tekrar 17 liranın üzerine çıkmasıyla bu kez de Gelir Endeksli Senet (GES) yöntemini masaya sürülmesi sonrası uzmanlar Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de açıklamalarını referans alarak, artık bu durumun bilinçli olduğunu amacın "halkı fakirleştirmek ve ucuz işgücü yaratmak" olduğunu yoğun şekilde dillendirmeye başlamışlardı ki, bir detay daha gündeme geldi.

DEVLETİN İÇ BORÇLANMAYA GİTMESİNDE AMAÇ....

Son yaşanılanlarda Hazine Bakanlığı’nın duyurusuna göre devlet iç borçlanmaya gidecek ve bu yöntemle elindeki varlıkları Türk Lirası cinsinden değerlendirecek olanlara kâr eden kamu kurumlarından belli miktarda kaynak aktarılacak. Bakanlık sermaye sahiplerine aktarılacak bu kaynağa da ‘kupon’ denirken Prof. Dr. Erinç Yeldan GES uygulamasının kısmi bir özelleştirme olduğunu, kamu kurumlarının kârının sermaye sahiplerine aktarılmasının gelir adaletsizliğini derinleştireceğini açıkladı.

Prof. Yeldan ekonomi yönetimini tutarsız ve yetersiz bulduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Tutarsız, yanlış ve siyasi sadakata dayalı bir rant yaratma projesinin unsurları olarak AKP ekonomi yönetimini neredeyse son 5 senedir rastgele yönetti. Tutarsız, başına buyruk bir parasal tedbirler bütünü işliyor. Bunlara kılıf olarak çoğu zaman istihdam artırıcı, büyümeyi artırıcı gibi hedefler konsa da aslında bunlar yandaş şirketlere, sermaye gruplarına, üst gelir gruplarına finansman sağlayan ve finansal spekülasyonları artıran unsurlar içeriyor. Bunun temeli bir iktisadi büyüme programı ya da strateji değil. Doğrudan doğruya anlık tedbirlerle siyasi olarak AKP’ye yakın şirketler, cemaatler, kişiler için rant aktarım mekanizması olarak çalışacak müdahaleler yaratılıyor.”

"GELİR ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞECEK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'gelir endeksli senet ihracı' açıklaması - Son Haberler - Milliyet

Gitarın Efsane İsmi Sahnede Bayıldı! Carlos Santana Korkuttu! Sağlık Durumu Nasıl? Gitarın Efsane İsmi Sahnede Bayıldı! Carlos Santana Korkuttu! Sağlık Durumu Nasıl?

GES’in yarı özelleştirme olduğunu söyleyen Yeldan sözlerine şöyle devam etti:

“GES’i özü itibarıyla kamu elinde bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine ortak olunacak yarı gizli özelleştirme gibi değerlendirebiliriz. Bir kaynak aktarma yani yeni bir gelir aktarım mekanizması icat edilmiş durumda. Bunun para piyasalarında özellikle döviz piyasalarında istikrar sağlamak, enflasyona karşı mücadelede bir tedbir almakla yakından uzaktan alakası yok. Bu enflasyon karşısında kayıplara uğrayan kişilere bir ek gelir transfer mekanizması. Kamu maliyesi kaynakları üzerinden bir ek gelir transferi olarak kurgulanan çok kısa dönemde bir acil gelir kaynağı olarak devreye alınmış bir süreç. Gelir adaletsizliği derinleşecek.”