Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. En az ilköğretim mezunu olarak alımlar gerçekleştirilecek olup adayların genel ve eğer var ise özel şartları taşıyor olması ger

4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme 4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme
Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. En az ilköğretim mezunu olarak alımlar gerçekleştirilecek olup adayların genel ve eğer var ise özel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

465 güvenlik görevlisi: Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

40 aşçı yardımcısı: Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

30 Aşçı: Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen
Belgesi sahibi olmak En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

730 temizlik görevlisi en az ilköğretim mezunu

73 Elektrik Tesisatçısı (Bina): İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 – 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

İlan tam metni için tıklayın

Ek: Meslek Kollarına Göre Kontenjan Dağılımı (tıklayınız)