Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na Taksim Gezi Parkı mülkiyetinin devri ile ilgili açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan 751 ada, 1-2-3-4 numaralı parsellerde kayıtlı bulunan taş

Nesin Matematik Köyü Yine Hedef Oldu! Zeytinlik Arazisi İse Kundaklanıp Küle Döndü! Kim Yaptı? İsmailağa Cemaati mi? Nesin Matematik Köyü Yine Hedef Oldu! Zeytinlik Arazisi İse Kundaklanıp Küle Döndü! Kim Yaptı? İsmailağa Cemaati mi?
Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na Taksim Gezi Parkı mülkiyetinin devri ile ilgili açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan 751 ada, 1-2-3-4 numaralı parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na tescilinin gerekçeleri üzerine ayrıntılı açıklama yapılması gereği duyulduğunu belirtti.Açıklamada şöyle denildi:

"Hicri 911 ve miladi 1505 tarihli Sultan Beyazıt'ın vakfiyesinde İstanbul'da yer alan imaret, cami, mektep ve medreseden mütevellit olan külliye için çok sayıda ev, dükkan, mera, bostan, arsa ve arazi vakfetmiştir. Vakfedilen taşınmazların büyük bölümü Beyoğlu, Galata ve Şişli bölgesinde bulunmaktadır. Osmanlı dönemindeki vakıf kanunlarına (Ahkamü'l-Evkaf) göre vakfın kurucusu ya da mütevellileri tüm bu ev, dükkan, mera, bostan, arsa ve arazileri icare (tek kira), icareteyn (çift kira) ya da mukataa (zemin kirası) yoluyla işletmiştir.Bu nedenle bahsi geçen taşınmazlar 3. Selim döneminde mukataaya (zemin kirası) bağlanarak ve belli bir mukataa (zemin kirası) ödenerek, taşınmazın üzerine talimhane, kışla, çeşme ve mescitten mütevellit müştemilat dikilmiştir. Topçular Kışlası ismiyle uzun seneler hizmet veren bu binalar, yıllar sonra işlevini yitirmiştir. Osmanlı döneminde yürürlükte bulunan ve Ahkamü'l-Evkaf olarak bilinen vakıf kanunlarına göre taşınmazlar vakıf mülkiyetine geçmesi gerekirken belediyeye geçmiştir."


"Evveliyet kayıtları incelendi"


Vakıflar Kanunu'nun söz konusu maddeleri gereğince evveliyat kayıtlarına tek tek bakıldığını ve ayrıntılı inceleme yapıldığını, ilgili taşınmazların bu kayıtlara göre Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlar olduğunun saptandığının belirtildiği açıklamada şu bilgiler verildi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kuruluş gayesi ve vazifesini yerine getirerek, temsilini ve yönetimini yaptığı mazbut(*) vakıfların tüm haklarını muhafaza etmektedir. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 2008 yılında yürürlüğe girmiştir ve bu kanunun 30. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: 'Vakıf yolu ile meydana gelerek, her ne şekilde olursa olsun belediye, hazine, özel idareler, köy ya da tüzel kişiliğin mülkiyetine girmiş vakıf kültür varlıkları mazbut(*) vakfına devredilir...' Bu kanun hükmü sebebiyle İstanbul özelinde ve de belediye mülkleriyle sınırlı tutulmaksızın Kulei Zemin Vakfına ait olan Galata Kulesi, 3. Selim zamanında inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfına ait Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfına ait Pera Palas Otel, Şişli Etfal Hastanesi, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul ve Türkiye'de toplam 1014 taşınmaz, sahip oldukları vakıflara tescil edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün vazifelerinden biri de, kendisine emanet edilmiş vakıf mallarını korumak, vakıf kurucuları tarafından emanet edilen, her biri birer şaheser niteliğindeki eserlerin korunup ihya edilmesini sağlamak ve bu köklü mirası nesillerimize aktarmaktır."Mazbut: Kuruluşları Selçuklu ve Osmanlı'ya dayanan ancak günümüzde yöneticisi ya da temsilcisi kalmayan.