Giderlerin vergiden ne kadar düşeceğinin hesaplanması, şirketlerdeki çalışan sayılarına, aylık olarak yapılan masraflara ve şirketin resmi gelirine göre değişiklik gösterir. Küçük şirketlere yapılan vergi indirimleri genellikle %5 ila %15 arasında değişir. Ancak gelir seviyesinin çok yukarı seviyelerde olduğu şahıs şirketlerinin vergi indirimleri ortalama %20 üzerinden hesaplanır.

Gider gösterip vergiden düşme hesaplama nasıl yapılır? Limited şirket gider kalemleri nelerdir? Gider Kalemleri Nelerdir? İşte merakm edilen soruların yanıtları...

Şirketlerin gider kalemi olarak kabul edilmiş masrafları, şöyle sıralanmıştır: 

•    Personel Giderleri ve personel maaşları  

•    Seyahat harcamaları 

•    Taşıt giderleri 

•    İletişim giderleri 

•    Reklam ve promosyon giderleri 

•    İşletmeye ait ihtiyaçlara yapılan harcamalar 

•    Amortisman giderleri 

Limited Şirket Gider Kalemleri Nelerdir? 

Limited şirketlerinin gider olarak kabul edilebilinecek olan harcamaları, şöyle sıralanabilir. 

•    Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar 

•    Sendika aidatları 

11 Milyon Üzerindeki Emeklinin Beklediği Bayram Nakit Kampanyası Başladı! 11 Milyon Üzerindeki Emeklinin Beklediği Bayram Nakit Kampanyası Başladı!

•    İşverenler tarafından ödenen bireysel emeklilik sistemi katkı payları 

•    Şirketin daha fazla ticari kazanç sağlayabilmesi için yapılan tüm harcamalar 

•    İş yerinde hizmetli ve işçi unvanları ile çalışan kişilerin iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve giyim giderleri 

•    Şirketin daha fazla iş yapması ve daha fazla kar etmesi amacı ile yapılan iş seyahati masrafları 

•    Devlete ödenen resmi vergiler (bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi) 

•    Çalışan taşıtları giderleri (Yalnızca kişilerin iş ve iş yeri için yapmış oldukları taşıt masraflarından vergi indirimi düşülebilir.) 

•    İş ve iş yeri ile ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar 

•    Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar 

•    Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelleri 
Şahıs şirketlerinde gider olarak gösterilenlerin limited şirketlerinden daha az olması, şirketin büyüklüğü ile ilgilidir. 

Giderlerin vergiden ne kadar düşeceğinin hesaplanması, şirketlerdeki çalışan sayılarına, aylık olarak yapılan masraflara ve şirketin resmi gelirine göre değişiklik gösterir. Küçük şirketlere yapılan vergi indirimleri genellikle %5 ila %15 arasında değişir. Ancak gelir seviyesinin çok yukarı seviyelerde olduğu şahıs şirketlerinin vergi indirimleri ortalama %20 üzerinden hesaplanır. 

KAYNAK: ilan365.net