Emekli, Memur, Çalışan ve Çalışmayanlar Maaşlar Değişti! SGK Geçim İndirimi Düzenlendi

2020 yılında Asgari Geçim İndirimi ücretlerine 15,03'lük bir zam artışı gelmiştir. 2,943 brüt maaş alan kişiler net olarak 2.324 Türk Lirası maaş alabilmektedir. 2020 yılından itibaren brüt 2.943 Türk Lirası olan maaşlar, 412 Türk Lirası olan SGK primi olarak alınmaktadır. Bekar bir kişinin 154 Türk Lirası vergisi bulunmaktadır bu verginin 22 Türk Lirası damga vergisi ve 29 Türk Lirası da işsizlik sigortası için kesilmektedir. AGİ indiriminden genel olarak evli ve çocuklu kişiler faydalanmaktadır.

Emekli, Memur, Çalışan ve Çalışmayanlar Maaşlar Değişti! SGK Geçim İndirimi Düzenlendi

2020 yılında Asgari Geçim İndirimi ücretlerine 15,03'lük bir zam artışı gelmiştir. 2,943 brüt maaş alan kişiler net olarak 2.324 Türk Lirası maaş alabilmektedir. 2020 yılından itibaren brüt 2.943 Türk Lirası olan maaşlar, 412 Türk Lirası olan SGK primi olarak alınmaktadır. Bekar bir kişinin 154 Türk Lirası vergisi bulunmaktadır bu verginin 22 Türk Lirası damga vergisi ve 29 Türk Lirası da işsizlik sigortası için kesilmektedir. AGİ indiriminden genel olarak evli ve çocuklu kişiler faydalanmaktadır.

Brüt ve Net AGİ Asgari Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Brüt ve Net asgari geçim indirimi, asgari tutarı hesaplaması yapmak isteyen kişiler 2020 yılından itibaren brüt tutar 2.943 Türk Lirası olan asgari ücreti üzerinden hesaplama yapmaktadır. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3.458 Türk Lirasıdır. Asgari geçim indirimi bekar bir kişi için ücreti 220 Türk Lirası hesaplanmaktadır. Brüt ve net AGİ asgari ücreti hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır;

l Asgari Geçim İndirimine brüt maaşlarda 15,03'lük bir artış yapılmaktadır ve kişiler net olarak 2.324 Türk Lirası almaktadır.

l Bekar ve çocuğu olmayan işçiler ise 154 Türk Lirası gelir vergisi ile 22 Türk Lirası damga vergisi, 29 Türk Lirası ise işsizlik sigortası ödemektedir.

l SGK işveren primi ise 58 Türk Lirası işsizlik sigortası ödemektedir.

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

AGİ hesaplaması yapacak olan kişiler 2020 yılında verilen takvime göre hesaplama yapması gerekmektedir. Özellikle sanayi bölgesinde çalışan 16 yaşından büyük işçilere asgari geçim indirimi ayrı olarak hesaplanmaktadır. AGİ hesaplama işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır;

l Mükellefinin kendisi olan işçiler için %50 ile AGİ hesaplanması yapılmaktadır.

l Çalışmayan ve herhangi bir ek geliri olmayan eş için %10 AGİ indirimi verilmektedir.

l Çalışan kişinin çocuğu olması veya birden fazla çocuğu olması durumunda %7,5'lik bir AGİ indirimi yapılmaktadır.

l Çalışan kişinin 3.çocuğu olması durumunda kişilere %10'luk AGİ indirimi yapılmaktadır.

l Çalışan kişilerin diğer çocukları için ödenen AGİ indirimi tutarı ise %5'dir.

Asgari ücretle çalışan kişilerin şahsi ve medeni durumu dikkati alınarak hesaplanma yapılmaktadır. İndirim oranlarının uygulanması sonucunda bulunacak matrahın ve gelir vergisinin tarifesi %15'lik bir oran ile hesaplanmaktadır. Verilen Asgari Geçim İndirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

2020 AGİ Ücret Tablosu

2020 yılında AGİ hesaplaması yapacak olan kişiler aldıkları para ve kişisel durumları üzerinden AGİ hesaplaması yapması gerekmektedir. AGİ ücret hesaplaması yapacak olan kişiler 2020 yılında yapılan %15,7 zam ile birlikte alacakları ücret artmış olacaktır. 2020 yılında Asgari Geçim İndirimi ücret tablosu ise şu şekildedir;

l 2020 yılında bekar kişilere verilen asgari geçim indirim tutarı 202,68 Türk Liradır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışmayan kişilere verilen asgari geçim indirim tutarı 264, 82 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışamayan bir çocuklu kişilere verilen asgari geçim indirimi tutarı ise 297, 97 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu çalışanların ise alacakları asgari geçim indirimi tutarı 331.03 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanların ise alacakları asgari geçim indirim tutarı ise 375,17 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışan kişilerin alacakları asgari geçim indirimi tutarı ise 220,68 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışan 1 çocuklu ailelerin alacakları asgari geçim indirimi tutarı ise 253,79 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ailelerin alacakları asgari geçim indirimi tutarı ise 286,89 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışan 3 çocuklu ailelerin alacakları asgari geçim indirimi tutarı ise 331,03 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışan 4 çocuklu ailelerin alacakları asgari geçim indirimi tutarı ise 353,09 Türk Lirasıdır.

l 2020 yılında evli ve eşi çalışan 5 çocuklu ailelerin alacakları asgari geçim indirimi tutarı ise 375,17 Türk Lirasıdır.

AGİ'yi Kimler Alabilmektedir?

2020 yılında AGİ almak isteyen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışması gerekmektedir. AGİ ücret hesaplaması kişinin gelir durumu ve aile durumu ile belirlenmektedir. Eşi çalışmayan kişilerin ve eşi çalışan kişilerin aldığı AGİ ücretleri ayrı hesaplanmaktadır. Kişilerin çocuk sayısında göre AGİ ücreti belirlenmektedir. Gerçek usüle ve vergiye tabi olan tam mükellef kişiler AGİ alabilmektedir. Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellef ve tabi tutulmayan kişiler AGİ alabilmektedir. Gelir vergisi kanunun 61. maddesine uygun gelir elde eden kişiler AGİ alabilmektedir. Destekleme primine tabi çalışan emekliler AGİ alabilmektedir. Kurumların yönetim kadrosunda yer alan kişilerde AGİ alabilmektedir.

Kimler AGİ Alamaz?

Asgari geçim indiriminde faydalanmak isteyen kişilerin emekli primine bağlı olarak çalışması, kurumların yönetim kurumunda olan kişiler veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişiler AGİ alabilmektedir. 2020 yılında asgari geçim indirimi alamayan kişiler ise şu şekildedir;

l Gelirlerini basit bir şekilde elde eden ve ticaret erbabı olan kişiler.

l Özet sektör içerisinde çalışan ve hizmetlerde kullanılan şoförler.

l Özel inşaat şirketi sahiplerinin yanında ücretle çalışan inşaat işçileri AGİ alamaz.

l Gayrimenkul için sermaye iradı sahibi olan kişinin yanında işçi olarak çalışanlar.

l Ücret geliri elde etmemiş olan diğer gerçek kişiler.

l Dar mükellefiyet kapsamında gelir alan kişiler veya Türkiye'de ikameti olmayan son 6 ay içerisinde Türkiye'de yaşamaya başlayan kişiler.

AGİ Dahil Asgari Ücret Tablosu

AGİ alacak olan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışması gerekmektedir. AGİ alacak olan kişilerin çocuk sayısı, medeni durumu ve aldığı maaş gelirini etkilemektedir. Asgari geçim indirimi dahil asgari ücret tablosu ise şu şekildedir;

l Asgari geçim indirimi alacak olan bekar kişilerin 2.324 Türk Lirası ücret alımında bulunacaktır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan evli ve eşi çalışmayan kişiler 2.368 Türk Lirası ücret alımında bulunacaktır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışmayan bir çocuk sahibi olan kişiler 2.401 Türk Lirası ücret alımında bulunacaktır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışmayan iki çocuk sahibi olan kişilere 2.435 Türk Lirası ücret alımında bulunacaktır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışmayan üç çocuk sahibi olan kişilere 2.479 Türk Lirası ücret alımında bulunacaktır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve çalışman eşi olması, dört çocuk sahibi olan kişilere 2.479 Türk Lirası ücret alımında bulunacaktır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşinin çalışmaması durumunda beş çocuklu olması durumunda 2.479 Türk Lirası ücret alınında bulunacaktır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışan kişilerin alacakları aylık ücret 2.324 Türk Lirasıdır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışan bir çocuklu olan kişilerin aylık alacakları ücret ise 2.357 Türk Lirasıdır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışan iki çocuklu olan kişilerin aylık alacakları ücret ise 2.390 Türk Lirasıdır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışan üç çocuklu olan kişilerin aylık alacakları ücret ise 2.435 Türk Lirasıdır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışan dört çocuklu olan kişilerin aylık alacakları ücret ise 2.457 Türk Lirasıdır.

l Asgari geçim indirimi alacak olan kişilerin evli ve eşi çalışan beş çocuklu olan kişilerin aylık alacakları ücret ise 2.479 Türk Lirasıdır.

AGİ Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

2020 yılından itibaren AGİ ücretlerinde artış yaşanmıştır, devlet AGİ ücretlerini 15,7 olarak arttırmıştır. Kişiler verdikleri vergiler ile birlikte maaş üzerine AGİ alabilmektedir. AGİ talebi ise şu şekildedir;

l AGİ kişilerin yasal olarak hakkıdır, işverenlerin asgari ücret tespiti yapmaması durumunda işçiler AGİ formu doldurarak Aile Durum Bildirimini yapması gerekmektedir.

l Form üzerinde belirtilen bilgilerden tamamen çalışan sorumludur, form üzerinde yanlış bilgi veren kişilerin işverenleri sorumlu tutulmamaktadır.

l AGİ formları çalışanların özlük dosyalarına eklenmektedir, çalışan kişinin evlenme veya boşanma durumunda formda ki bilgileri güncellemesi gerekmektedir.

AGİ formu içerisinde doldurulması gereken bilgiler ise şu şekildedir;

l İşçinin adı

l TC kimlik numarası

l Görevi

l Medeni hali

l Eşinin adı soyadı

l Eşinin çalışma durumu

l Çocuk bilgisi

l Çocuk sayısı

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, 22:29
YORUM EKLE