SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteği Geliyor!

SGK geçtiğimiz gün yeni bir genelge yayınladı. Bu genelde itibari ile 3 milyon işçinin asgari ücretinde iyileştirmeler yapıldı. Asgari ücret desteği tüm asgari ücretli çalışanlara geliyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan tüm vatandaşlarımıza yapılacak olan bu iyileştirme ile beraber en az 3 milyon asgari ücretlinin maaşlarında iyileştirmeler yapıldı.

SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteği Geliyor!

SGK geçtiğimiz gün yeni bir genelge yayınladı. Bu genelde itibari ile 3 milyon işçinin asgari ücretinde iyileştirmeler yapıldı. Asgari ücret desteği tüm asgari ücretli çalışanlara geliyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan tüm vatandaşlarımıza yapılacak olan bu iyileştirme ile beraber en az 3 milyon asgari ücretlinin maaşlarında iyileştirmeler yapıldı. Sigortalılık gün sayısı ve 2020 yılında cari aya ilişkin verilen APHB veya MPHB göstergelerine göre: 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Gerekli şartları taşıyan işverenler 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde günlük 2,5 TL ve aylık 75 TL olmak üzere asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir. Genel şartlar düşünüldüğünde asgari ücretli kişiye yönelik yapılmış olan bu kanun tasarısı bir genelge ile duyuruldu. 2020 yılında günlük 2,5 TL ve aylık 75 TL ile asgari ücret desteği geldi. Kanun tasarısı Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24010506-010.06.01-E.5570009

Tarih: 21/04/2020

Konu : Asgari Ücret Desteği

GENELGE

2020/10

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenmiştir.

Anılan madde ile;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE