Son Dakika Torba Yasa resmen TBMM'de Kabul Edildi! Torba Yasada neler var? Resmi Gazete yayınlandı

Son Dakika Torba Yasa TBMM'de kabul edildi. Torba Yasa Resmi gazete yayınlandı. Peki Torba Yasada neler var? Torba Yasa onaylanan tüm maddeler kanunlaştı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM'de Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Son Dakika Torba Yasa resmen TBMM'de Kabul Edildi! Torba Yasada neler var? Resmi Gazete yayınlandı

Son Dakika Torba Yasa TBMM'de kabul edildi. Torba Yasa Resmi gazete yayınlandı. Peki Torba Yasada neler var? Torba Yasa onaylanan tüm maddeler kanunlaştı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM'de Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Torba Yasa Maddelerin Tüm İçerikleri!

1- Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.

2- Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamını, tanıtımı yapılmayacak.

3- Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirilecek.

4- Hazine ve Maliye Bakanın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükselecek.

5- Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olacabilecek.

6- İşverenlere aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

7- Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınacak.

8- Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

9- Vakıfler Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacak.

10- Dava açma, icra takibi başlatma, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30 nisan 2020'ye kadar durduruldu.

11- Nafaka alacaklara ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 nisan'a kadar durduruldu.

12- Çek Kanunun'ndaki değişikle, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak.

13- Anapara veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullanıldığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin, ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişileri tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırması halinde, bu kişilerle yapılan işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

14- 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

15- 1 Nisan'da yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021'e ertelendi.

16- 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere, işçinin kısa çalışma ödeneği hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinin önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası prim ödenmiş olması halinde uygulanacak.

17- Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.

18- Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine aylık asgari ödeme tutarı, 1500 liraya yükseltildi.

19- İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkartıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 14:52
YORUM EKLE