Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?

Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?

4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme 4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme

A- 2. beyezid ve 2. sleim

b- 3. ahmed ve 3. mustafa

c- 4. mahmud ve 4. osman

d- 5. mehmed ve 5. murad