İçişleri Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına dair detaylar ortaya çıktı. Toplamda kaç kişilik kontenjanın olduğu, başvuru tarihleri ve sözlünün yapılacağı zamana ilişkin detaylar yazımızda. Nisan ayında İçişleri Bakanlığı güncel olarak sözleşmeli personel arıyor...

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen duyuruda sözleşmeli personel alımına dair detaylar aktarıldı. Toplamda kaç kişinin sözleşmeli personel olarak alınacağı ve hangi pozisyonlarda çalışacakları da netleşti. Peki bakanlık, alımlar için belirli tarihler verdi mi? Üstelik alım şartları da merak edilen konular arasında.

Personel Alımı Başvuru ve Sözlü Tarihleri

İçişleri Bakanlığı'nın personel alımında başvurular 11 Nisan ile 15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Başvurulardan sonraki süreç içerisinde de 335 sözleşmeli personelin belirleneceği sözlüler yapılacak olup, bu sözlüler 25 - 30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Alım Şartları

Aşağıda İşçileri Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına dair sunduğu şartlar yer almakla birlikte tamamını kapsamamaktadır. Tüm şartları incelemek isterseniz resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.
1- 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile

Vakıfbank bankamatik kartınıza ödeme! 20.000 TL'ye kadar acil para! Vakıfbank bankamatik kartınıza ödeme! 20.000 TL'ye kadar acil para!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

c) Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,