Haziran ayında da birçok firma işçi alımı ilanları yayınlamaya ve işçi alımı yapmaya devam ediyor. kayıt Başarılı bir eşleşme için hem boş işler hem de iş arayanlar hakkında eksiksiz ve doğru bilgilere ihtiyacımız var.

Haziran ayında da birçok firma işçi alımı ilanları yayınlamaya ve işçi alımı yapmaya devam ediyor.

kayıt

Başarılı bir eşleşme için hem boş işler hem de iş arayanlar hakkında eksiksiz ve doğru bilgilere ihtiyacımız var. Bu nedenle, gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde kendileri veya Ajans personeli eşliğinde sağlamak üzere kayıt yaptıracak kişiler için çok önemlidir. Eğitim, mesleki ve diğer bilgilerinizi sisteme eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklemenizin nedeni budur.

Alınacak Kadrolar

Beden işçisi ilanları için TIKLAYIN.

Bahçıvan ilanları için TIKLAYIN.

Bekçi ilanları için TIKLAYIN.

Kurye için TIKLAYIN

Kamyon Şoförü için TIKLAYIN

Şoför Yük Taşıma için TIKLAYIN

Kayıt şartları

Ajansımıza kaydolmak için İş arayanların 14 yaşından büyük olması ve kayıt sırasında askeri görevde bulunmaması gerekmektedir. İş arayanların açıklamaları mesleğin belirlenmesine yöneliktir. Ajans yanlış beyanlardan sorumlu değildir.

Öncelik Verme Hakkı Olanların Kayıt İşlemleri

Kamu kurumlarının normal, engelli, mahkum eski çalışanlarına öncelikli olarak başvuruda bulunacak olanlar, İl / Şube Müdürlüğünde bir Ajans personeli aracılığıyla başvuru durumunda öncelik hakkı bulunan belgeleri sunar. Belgelerin sunulmaması durumunda, belgeleri teslim oluncaya kadar kayıtları normal durumda değerlendirilir. Ayrıca çevrimiçi kayıt yaptıranlar, durumlarını kanıtlayan belgeleri İl / Şube Müdürlüğüne getirerek statülerini belgelemek zorundadır. Aksi takdirde, sisteme düzenli kayıt olarak değerlendirilirler.

Geçerlilik Süresi ve Kayıtların Kaldırılması

Kayıtların aktif geçerlilik süresi, son işlem tarihinden itibaren iki yıldır. Kaldırılmış kayıtları olan iş arayanlar, Ajans portalına girebilir ve kayıtlarını iş arama menüsü aracılığıyla etkinleştirebilirler veya başvuruları başvuru sahibi adına işlem yapılarak başvurularda sistem üzerinden başvuru tarihine kadar sistem üzerinden yetkili Ajans personeli tarafından etkinleştirilebilir. İl / Şube Müdürlüğü şahsen veya telefon, faks, e-posta gibi iletişim araçlarıyla. Aktif süreç içinde işlenmemiş veya başka nedenlerle geçersiz kılınan kayıtlar, iş arayan bunları güncelleyene kadar iş arayan kaydı olarak kabul edilmeyecektir.

İŞKUR Hakkında

Ülkemizde kamu istihdam hizmetlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 1936 tarihli İş Kanunu ve ilk hukukumuz olan 3008'dir. Söz konusu Kanun, bu hizmetin hükümet tarafından yürütülebilmesini sağlayacak üç yıl içinde acentelik işlerini yürütmek ve iş ve işçi aramak için özel ofislerin yasaklanmasını ve İş ve Çalışan Sağlama Kurumunun kurulmasını öngörmüştür. Kurum üç yıl içinde kurulamadığı için, Kurumun kanun taslağının 1939 tarihli ve iki yıldaki 3612 sayılı Kanun ile TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) bildirileceği belirlenmiştir. Ancak, 2. Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan kesinti nedeniyle, bu süre geçtikten sonra, kamu istihdam hizmetlerini sunmak üzere 2146 1946 tarihli ve 4837 sayılı Kanun ile İş ve Çalışan Sağlama Kurumu kurulmuştur. 15.03.1946'da İş ve Çalışan Sağlama Kurumu (IPJE) faaliyete geçti. 4837 sayılı Kanun, Kurumun iş ve işçi bulma konusundaki acentelik işini, yani “niteliklerine uygun iş bulma çalışanlarına ve iş için uygun niteliklere sahip çalışanlar bulma işverenlerine yönelik acentelik misyonu” olarak belirlenmiştir.

IPJE, işgücü piyasasındaki iş ve çalışanları bulmak için acentelik hizmeti vermeye ve gelişmekte olan sanayinin işgücü ihtiyacını karşılama ve 1946'dan itibaren emeğin sektörel ve coğrafi mobilizasyonunu sağlama misyonunu yerine getirmeye başlamıştır. daha fazla işgücü ve bu açığı yabancı işçiler aracılığıyla doldurmaya başladı; IPJE yurtdışına işçi göndermeye yoğunlaştı. 1973'ten sonra sanayi ülkelerindeki durgunluk ve artan işsizlik Petrol Krizi, işgücü talebinin durmasına neden oldu. Bu gelişme, IPJE ve yurtdışına işçi gönderme faaliyetine odaklanan kamu istihdam hizmetleri için düşüş sürecinin başlangıcı olmuştur.

25.08.1971 tarih ve 1475 sayılı Kanun ile İş ve İş Sağlama Kurumunun temel görevleri belirlenmiştir; ILO'nun 1919 tarihli sözleşmesi ve Kurumun faaliyetleri için belirleyici olan işsizliğe ilişkin 2 sayısı 16.02.1950'de onaylanmış olmasına rağmen, 1933 tarihli ILO sözleşmesi ücretli istihdam kuruluşlarının tasfiyesi ile ilgili 30.11.1949'da onaylanmış, 1949 tarihli ILO sözleşmesi ve özel işsizlik kurumları ile ilgili 96 rakamı 08.08.1951'de onaylanmış ve 1964 tarihli ILO sözleşmesi, istihdam politikasına ilişkin 122 sayısı ile onaylanmıştır. .

İşgücü piyasasının düzenlenmesi, planlanan süreden önce gerçekleşti ve söz konusu sözleşmelerin onaylanması. Buna göre, Kurum işgücü piyasasının ulusal düzeyde belirli bir plan ve program dahilinde tasarlanmasını sağlayacak modern ve dinamik bir yapıya sahip olamamıştır. Dolayısıyla, Kurumumuzun ülkemizdeki gelişimi, özellikle yasal düzenlemeler açısından, çoğunlukla ihtiyaçların gerisinde kalmıştır ve zaman zaman yapılan bireysel değişiklikler talep edilen etkinliği sağlayamamaktadır.
Doğal bir sonuç olarak, Kurum, organizasyon yapısını, yasal statüsünü ve personel rejimini uygun bir şekilde geliştiremediğinden, yalnızca iş ve çalışan bulma ajansı faaliyetleriyle ilgili formaliteleri yerine getirmeye çalışan bir beden görünümünün ötesine geçemez. söz konusu Uluslararası Sözleşmeler ile birlikte.

1980'lerin küreselleşmesinden itibaren teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumu istihdam kurumlarının önemini arttırdı ve işlevlerini genişletti. Kurumun, hem dünyada hem de ülkemizde olduğu gibi teknoloji ve iş gücünde meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek bir yapıya sahip olması, modern iş bulma kurumlarının sunduğu görevleri yerine getirmeleri ve aktif iş gücü programlarını uygulamalarını sağlamak; IPJE kaldırılmış ve 4.10.2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur.

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi 3117 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi, 31.10.2000 tarihli ve 2000/63 no'lu kanunu ve 2000/36 sayılı Kanun Hükmünde Kararı iptal etti ve feshin kararının yürürlüğe gireceğine karar verdi. Resmi Gazetede yayınlanmasından aylar sonra. Dokuz ay süre 08.08.2001 tarihinde sona ermiştir. Bu süre zarfında yeni bir yasal düzenleme yapılamadığından, Kurum faaliyetlerini yasal bir dayanak olmadan yapmak zorunda kaldı. Sonunda, Kurum, 25.06.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 05.07.2003 tarih ve 276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile kuruluş yasasını aldı. 25.159.

Yeni yasa ile;
• İstihdamın korunması, iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu, iş bulma ve çalışan bulma klasik hizmetlerinin yanı sıra aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulamalarını mümkün kılan bir yapı edinmiştir. genişletilmiş bir görev alanı içinde.
• Türkiye'nin istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla, katılımcı ve sosyal diyaloga açık bir örgütlenme modeli benimseyerek, sosyal tarafların çoğunluğa sahip olduğu ve kamu ve üniversitelerin temsilcilerinin de katılabileceği bir Genel Kurul oluşturuldu.
• İşçilerin, işverenlerin, tüccarların ve zanaatkarların temsilcilerini içeren Yönetim Kurulu, üst yönetim ve karar verme yeteneklerini, yetki ve sorumluluğunu taşıyan kurum organı olarak oluşturulmuştur.
• Bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliştirmek ve illerdeki yerel istihdam politikalarını belirlemek üzere İl İstihdam Kurulları kuruldu.
• Özel İstihdam Büroları kurulmasına izin verilmiş, böylece hem iş hem de işçi bulma faaliyetlerinde hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve Kurumun bu alandaki tekelci yetkisi kaldırılmıştır.
• İllerde aktif hizmet vermek için Bölge Müdürlükleri kaldırılmış ve İl Müdürlükleri oluşturulmuştur.
• Mesleki meslek olarak, Kurum misyonlarının aktif olarak yerine getirilmesi ve nitelikli personel istihdamı sağlanması amacıyla İstihdam ve Meslek Uzmanı oluşturulmuştur.