Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alımı yapacak

Fethiye Polisevi geçici işçi statüsünde görevlendirmek üzere aşçı yardımcısı alımı yapacağını ilan etti. Fethiye Polisevi bünyesinde görev

Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alımı yapacak

Fethiye Polisevi geçici işçi statüsünde görevlendirmek üzere aşçı yardımcısı alımı yapacağını ilan etti. Fethiye Polisevi bünyesinde görev almak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden üye girişi yaparak açık iş ilanları kısmından kurumun ilanına başvuruda bulunabilirler

ÖZEL ŞARTLAR

* En az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunulacaktır.

* Adli Sicil Kaydı Belgesi sunulacaktır.

* Daha önceden Aşçı Yardımcısı iş deneyimine sahip olması, sözlü ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir.)

* Alınacak personele asgari ücret ödenecektir.

* Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak.

* Mülakatı kazanan adayların Sağlık Problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

* Sözleşmeli personelin çalışma süresi haftalık 45 saat olarak planlanacaktır. Çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenecektir.

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, işçi olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarına haiz olmak.

* Kurumumuzca yukarıda belirtilen evrakları en geç 17.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar Şube Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır.

* Mülakatı kazanan adayların, işe alınma aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğünce yapılacak güvenlik

arşiv soruşturmasında engel teşkil edici, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.

* Başvuru sayısının talep edilen sayının 4 katını aşması durumunda noter çekilişi 18/04/2019 günü saat: 14.00' da Fethiye 2. Noterliğinde yapılacak olup işe başvuran adayların noterde hazır bulunmaları gerekmektedir.

* Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 22/04/2019 tarihinde, yedek adaylar için 23/04/2019 tarihinde Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

* Başvuru sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda 18/04/2019 tarihinde, yedek adaylar için 19/04/2019 tarihinde Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

*Ayrıca alınacak tüm personeller devlet memuru olmayıp geçici işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.

* Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan irtibat numaraları üzerinden telefon ile aranmak suretiyle yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 14:15
YORUM EKLE