Muğla Emniyet Müdürlüğü Geçici İşçi Alımı yapacak

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen ilana göre geçici işçi statüsünde görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi alımı gerçekleştirile

Muğla Emniyet Müdürlüğü Geçici İşçi Alımı yapacak

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen ilana göre geçici işçi statüsünde görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Özel Hususlar

* En az İlköğretim mezunu olmak ve belgelemek.

* Adli Sicil Kaydı Belgesi sunulacaktır.

* Daha önceden Kat Temizlik Görevlisi olarak sosyal tesislerde görev yaptığına dair belge sunanlara mülakatta tercih nedeni sayılacaktır.

*Son 2 yıl içerisinde alınmış Meb Onaylı Hijyen Eğitim belgesi bulunanlara mülakatta tercih nedeni sayılacaktır.

*Alınacak personele asgari ücretin %10 fazlası ödenecek olup, deneme süresi idare (işveren) tarafından belirlenecektir.

*Aile hekiminden alınmış sağlık raporu.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almamak.

* Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak.

* Mülakatı kazanan adayların Sağlık Problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

* Çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenecektir.

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, işçi olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarına haiz olmak.

* İstenilen evraklar 27.05.2019 tarihi saat 13:00' a kadar Polisevi İdari Büro Amirliğine getirilerek evrak kontrolü teslimi ve yapılacak olup eksik evrakı bulunan adaylar mülakata alınmayacaktır.

* Kura 28.05.2019 günü saat: 10:00'da Polisevi Şube Müdürlüğü giriş kat bekleme salonunda çekilecek

olup, //www.mugla.pol.tr adresinde mülakata girmeye hak kazananların listesi ile mülakat yeri ve tarihi yayınlanacak olup, ayrıca yazılı veya sözlü tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda 28/05/2019 tarihinde saat 13:00' da, Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

* Mülakatı kazanan adayların, işe alınma aşamasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak güvenlik arşiv soruşturmasında engel teşkil edici, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.

*Ayrıca alınacak tüm personeller en fazla 5 ay 29 gün çalışacak olup devlet memuru olmayıp belirli süreli işçi statüsünde çalıştırılacaktır.

*Mevcut yasalar dahilinde halen devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.

Adaylar başvuru aşamalarını İŞKUR üzerinde gerçekleştirecektir.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 16:11
YORUM EKLE