İstanbul Finans Merkezi’nde yer alacak işletmelere sağlanacak haklar tartışma yarattı...

10 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaf tutulacak İstanbul Finans Merkezi şirketleri için ayrıca finansal faaliyet harçları 5 yıl boyunca alınmayacak, hesap ve defterleri Türkçe tutma mecburiyeti de olmayacak.

İstanbul Finans Merkezi’nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022-2031 yılları arasında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 100 olarak uygulanacağı öğrenildi.

Bu arada katılımcı belgesi olan finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden alınması gereken finansal faaliyet harçları da 5 yıl süreyle alınmayacak.

İstanbul Finans Merkezi yasası hazır! İFM firmaları 10 yıl vergiden muaf tutulacak - Ekonomi - Emlak Pencerem

Bu yıl açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) küresel finans merkezlerinden biri haline getirilmesi, İFM’de tüm altyapı ve üst yapının yönetilmesi ve işletilmesine ile burada faaliyet gösterenlere sağlanacak teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyen İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi Meclis Başkanlığı’na sunulunca tartışma da başladı.

İFM’de finansal faaliyetler, bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve benzeri piyasalar altında yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyetler olarak sıralandırıldı.

Saray'da Söylenen “Suudi Üstündür” Şarkısı Mahkemeye Verildi! "Aşağılayıcı davranışlarına sessiz kalındı" Denildi! Saray'da Söylenen “Suudi Üstündür” Şarkısı Mahkemeye Verildi! "Aşağılayıcı davranışlarına sessiz kalındı" Denildi!

İFM’de yönetici şirket ise, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren anonim şirket olarak tanımlandı. Yasa teklifine göre, İFM 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından yönetilecek ve İFM’de faaliyet gösterecek katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek.

Büro'nun, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından idare edileceği öğrenilirken, akıllarda 10 yıl vergisiz kazanç haricinde hesap ve defterleri Türkçe tutma mecburiyetinin olmaması dikkat çekici olarak kaldı.