Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alımı yapacak

Hakkari Üniversitesi devlet personel başkanlığı üzerinden yaptığı duyuru ile toplamda 2 iç denetçi alımı yapacağını duyurdu. GENEL ŞARTLAR:

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alımı yapacak

Hakkari Üniversitesi devlet personel başkanlığı üzerinden yaptığı duyuru ile toplamda 2 iç denetçi alımı yapacağını duyurdu.

GENEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR:
a) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük, Personel Daire Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:
İLK BAŞVURU TARİHİ: 22.03.2019
SON BAŞVURU TARİHİ: 05.04.2019

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak
değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
- Nüfus Kimlik Fotokopisi
- Özgeçmiş
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına
uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına
uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
—2 adet Fotoğraf.
Adres: Hakkari Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /MERKEZ/HAKKARİ

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 07:21
YORUM EKLE