Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Memur Alım İlanı Yayımladı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 37 memur alımı yapacağını duyurdu. BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Memur Alım İlanı Yayımladı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 37 memur alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden,

belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Ön başvurular 11 Aralık 2018 tarihinde başlayarak26 Aralık 2018 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden 'Personel /Öğrenci Alım Başvuruları ve Sonuçları" kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve bu başvurulara cevap

verilmeyecektir.

b. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

c. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

ç. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

d. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Sınavlara Tablo-1'de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre çağrılacaktır.

e. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocukları sınava çağırılırken, KPSS notuna %10 ilave edilecektir. Bu durumda olan adayların belgelerini başvuru esnasında sisteme belge yükleme kısmından yüklemesi gerekmektedir.

f. Avukat unvanı için Avukatlık Ruhsatnamesi , Memur (GİHS) unvanı için MEB onaylı Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı Sertifikası, Bayan Kuaförü unvanı için 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Kuaförlüğü Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

İçerik itibari ile istenilen belgeler haricinde belge yükleyen adaylar, sınava çağırılsa dahi hangi aşamada olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.

g. Temin edilecek tüm branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak adayların isim listesi ile sınav tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden "seçme sınavlarına çağrılma" duyurusu, Personel Temin Sistemi 'Sonuç Bilgileri' kısmı altında 'Sonuçlarım1 kısmından tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

ğ. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

h. Adaylar başvuru yaparken sisteme girdikleri iletişim bilgilerini değiştirmeyeceklerdir.

ıSisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuk sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin ilan metninde yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri devlet memuru olarak ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR:

a. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınav tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde bilahare duyurulacak, ayrıca yazı, posta, telefon vb. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir.

b. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.

5. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavına gelirken, aşağıda belirtilen belgeler yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya konulmayacak, internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış

denklik belgesi eklenecektir).

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır.

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1'de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile ilgili

belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Avukatlık Ruhsatnamesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmeyecek).

e. İkametgah Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak). (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

f. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK'dan şehit ve vazife malulü alındığına dair yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen şehit ve vazife malulü yakını olduğunu gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi).

g. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ğ. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

h. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, mavi tükenmez kalem veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş,

ı. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır.

Adaylar belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken yanlarında getirmeyecektir.

İlan tam metni için TIKLAYIN

İlanlardan haberdar olmak isteyenler aşağıdan sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.


>>>İnstagram için TIKLAYIN


>>>Facebook için TIKLAYIN
Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 21:40
YORUM EKLE